Технології


Зберігання соку промислових буряків із використанням органічних кислот

Для утримання цукру в буряковому соку необхідні економічно ефективні та прийнятні методи, які забезпечують цілорічне безперервне виробництво біопродуктів. Органічні кислоти — це ефективні консерванти, які можна отримати з частки цукру в буряковому соку та зберегти решту цукрової фракції. Консервуючі кислоти та залишкові цукри можуть служити ферментативними субстратами в інших біопроцесах. Пр...


Очищення сахарози в буряковій мелясі за допомогою керамічних нанофільтраційних та ультрафільтраційних мембран

Бурякова меляса є побічним продуктом, що виробляється на цукрових заводах, в основному використовується як корм для тварин та частково для виробництва біопалива/біохімічного бродіння. Значна частина меляси складається з основного продукту цукрового виробництва — сахарози, тому було б непогано використовувати мелясу там, де найбільш повно реалізуються її переваги, крім кормів для тварин. Поте...


Моделювання процесу сушіння бурякового жому

Буряковий жом являє собою волокнистий матеріал, який є побічним продуктом виробництва цукру. Це високомолекулярний продукт клітинної мембрани цукрових буряків, виготовлений з протопектину з високим вмістом білків, вітамінів та мінералів, необхідних для здоров’я тварин. Наявність жому цукрових буряків у кормі дрібної рогатої худоби має безліч позитивних переваг, таких як: заміщення зерна для...


Правильний підхід до проектування системи кондиціонування цукрового силосу

З урахуванням постійно зростаючих вимог щодо ефективності, безпеки праці та збільшення потужності, проектування силосів та систем кондиціонування вимагає індивідуального підходу, заснованого на практичному досвіді. Після виробництва, свіжий цукор містить залишкову воду, що може викликати злипання гранул під час зберігання. Це впливає на якість продукції, її вивантаження та транспортування з сил...


Вплив генотипу на потенціал зберігання цукрових буряків (частина 1)

Цукровий буряк — одна з найважливіших цукрових культур, друга після цукрової тростини, на яку припадає близько 15% світового виробництва цукру. Оскільки його переробка стає все більш централізованою, виникає необхідність у довготривалому зберіганні зібраних коренеплодів. Втрати цукру під час зберігання є основною проблемою цукрової промисловості, оскільки накопичення інвертного цукру та побі...


Вплив умов зберігання цукрових буряків на вилучення та втрати цукру, чистоту соку

Цукровий буряк (Beta vulgaris L.) — друга цукроносна культура в світі після тростини. Важливість цукрових буряків у сільському господарстві не обмежується лише виробництвом цукру, але й також стосується виробництва побічної продукції. Світове виробництво цукру збільшилося приблизно з 10 млн т у 2008/2009 МР до 181 млн т у 2018/2019 МР (статистика USDA, 2019 рік). Цукровий буряк відіграє в...


Вплив тривалості зберігання на характеристики цукрових буряків

У даній статті було досліджено вплив тривалості зберігання цукрових буряків на їх параметри, визначені за допомогою динамічного випробування. Циліндричні зразки діаметром 9 мм і висотою 20 мм вирізали поперек та вздовж осі кореня. Швидкість удару становила 1 м/с-1, із часом спостерігалася зміна сили відгуку на обох кінцях зразка. Вимірювання проводилися безпосередньо після збирання врожаю та через...


Вплив зрошення та внесення азотних добрив на врожайність та якість цукрових буряків в умовах помірного клімату

У Польщі в умовах помірного клімату середня кількість опадів під час вегетаційного періоду становить в межах 350-400 мм, однак вони характеризуються значною мінливістю та нерівномірністю. За даними кліматологічних досліджень, у Польщі частота посухи становить приблизно 30%. Тому в таких умовах зрошення носить додатковий, позаплановий характер і застосовується лише під час посушливих періодів. Мето...


Частка гліфосату у виробництві та переробці гліфосатостійких цукрових буряків

Гліфосат — широко застосовуваний гербіцид у виробництві як звичайних, так і стійких до дії гербіцидів технічних культур. Стійкі до гербіциду культури, такі як гліфосатостійкі цукрові буряки, часто піддаються багаторазовому застосуванню гліфосату протягом вегетаційного періоду. Частка цього гербіциду в посівах стійких культур не була відкрито зафіксованою. Було проведено дослідження частки гл...

Пошук