Про Асоціацію УКРЦУКОР, асоціація, історія
Завдання Асоціації

 

Національна   асоціація   цукровиків   України   (надалі   "Асоціація") заснована 17 січня 1997 року та є всеукраїнським добровільним  громадським професійним об'єднанням  колективів підприємств, організацій, інших юридичних  і фізичних осіб, утвореним відповідно до Законів України "Про підприємства в Україні" та “Про об’єднання громадян” і створене з метою захисту економічних, соціальних та інших інтересів Учасників Асоціації, координації та консолідації дій своїх членів у сфері економічних, соціально-трудових відносин та співробітництва з іноземними та міжнародними організаціями.

 

Асоціація заснована колективами підприємств   цукрової,   крохмале-патокової промисловості, бурякорадгоспами, насіннєвими, машинобудівними та ремонтними заводами,   кар'єрами,   акціонерними   об'єднаннями,   науковими,   проектними   та іншими обслуговуючими організаціями та підприємствами.

 

На сьогоднішній день Асоціація налічує 67 членів.

Асоціація  є   неприбутковою   організацією   і   здійснює   свою діяльність  на території України  у  відповідності   з  чинним   законодавством   України  та   установчими документами.

 

Основними завданнями Асоціації є:

  • Сприяння розвитку цукрової промисловості, стабілізації і постійному поліпшенню функціонування ринку  цукру  та   інших  видів   продукції,   що   виробляються на   підприємствах - Учасниках Асоціації,  розвитку конкуренції.
  • Представництво  інтересів  Учасників Асоціації у економічній, соціально-трудовій сфері та інших відносинах, захист їх законних прав та інтересів, а також координація та консолідація діяльності Учасників Асоціації для досягнення позитивних результатів їх діяльності та посилення впливу на процес формування соціально-економічної політики в Україні перед  державними  і громадськими органами, організаціями, іншими особами, участь у підготовці  законодавчих  документів,   що  стосуються  цукрової   галузі,   насінництва, крохмале-патокового виробництва та  інших  підприємств  і  організацій,   які   входять  в Асоціацію.
  • Вивчення та захист, законних інтересів і прав Учасників у відносинах з органами державної влади, органами влади автономної республіки Крим та органами місцевого самоврядування, іншими об’єднаннями громадян, а також залучення всіх засобів для реалізації цього завдання.
  • Сприяння   створенню   необхідної   нормативної   бази   для   розвитку відповідних товарних ринків України,  розробка,  обговорення та затвердження обгрунтованих  видів  класифікаторів, технічних регламентів та  стандартів  галузі.
  • Участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики Держави і сприяння вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, поширенню професійних знань та досвіду, налагодженню роботи з управління персоналом.
  • Правова та інформаційна підтримка Учасників Асоціації.
  • Сприяння розвитку сучасного менеджменту, правдивої реклами та впровадження спільного маркетингу.
  • Аналіз,   розробка та  розповсюдження  технічної та  спеціальної інформації.
comments powered by Disqus