Цукровий бізнес


Вплив зрошення та внесення азотних добрив на врожайність та якість цукрових буряків в умовах помірного клімату

У Польщі в умовах помірного клімату середня кількість опадів під час вегетаційного періоду становить в межах 350-400 мм, однак вони характеризуються значною мінливістю та нерівномірністю. За даними кліматологічних досліджень, у Польщі частота посухи становить приблизно 30%. Тому в таких умовах зрошення носить додатковий, позаплановий характер і застосовується лише під час посушливих періодів. Мето...


Частка гліфосату у виробництві та переробці гліфосатостійких цукрових буряків

Гліфосат — широко застосовуваний гербіцид у виробництві як звичайних, так і стійких до дії гербіцидів технічних культур. Стійкі до гербіциду культури, такі як гліфосатостійкі цукрові буряки, часто піддаються багаторазовому застосуванню гліфосату протягом вегетаційного періоду. Частка цього гербіциду в посівах стійких культур не була відкрито зафіксованою. Було проведено дослідження частки гл...


Технологія штучного насіння та стійкість цукрових буряків до дії гербіцидів

Останнім часом інтенсивно розвиваються технології отримання штучного насіння з розмножуваних у лабораторних умовах (in vitro) рослин. Дана технологія дозволяє отримати велику кількість однорідного рослинного матеріалу, що має здатність до формування цілих рослин. Штучне насіння може служити способом збереження генетичного матеріалу рідкісних видів рослин, тим самим сприяючи збереженню біорізномані...


Вплив методів боротьби з бур'янами на виробництво огранічних цукрових буряків

Сьогодні традиційне сільське господарство використовує технології вирощування, засновані на системі хімічної боротьби зі шкідниками. Цукрові буряки є однією з найбільш чутливих культур до тиску бур’янів, оскільки на ранніх стадіях свого розвитку вони повільно ростуть і не можуть конкурувати з проростаючими бур’янами. Бур’яни можуть скорочувати врожайність буряків на 26-100%. У ви...


Максимальна потенційна врожайність цукрових буряків

Протягом останніх 10 років урожайність цукрових буряків постійно збульшувалася. Виникає питання, чи продовжиться ця тенденція у майбутньому? Ключовим фактором збільшення врожайності є розвиток селекції. Це пов'язано зі зміною розподілу асимілятів у рослині для збільшення накопичення вуглеводів (сахарози), тоді як структурні вуглеводи (листя, сполуки клітинної стінки) ненавмисно зменшуються. По...


Придатність цукрових буряків для виробництва біогазу з точки зору тривалості їх зберігання та вмісту цукру

Метою дослідження було визначити придатність цукрових буряків для виробництва біогазу з урахуванням тривалості їх зберігання та вмісту цукру. Дослідження включало аналіз виходу метану та біогазу з цукрових буряків. Визначено залежність між вмістом цукру в коренях, тривалістю їх зберігання та процесом ферментації метану. Для цього експерименту було використано цукрові буряки з вмістом цукру 17,6% т...


Ризоманія — одна з найбільш шкодочинних хвороб цукрових буряків у світовому масштабі

Виробництво цукрових буряків обмежується різними біотичними стресами, серед яких ризоманія є одним із важливих факторів, які викликають втрати 20-50% врожайності. Вірус некротичного пожовтіння жилок буряків (BNYVV) є збудником шкідливого захворювання. BNYVV належить до роду Benyvirus і передається ґрунтовим грибом Polymyxa betae. Вірус може жити в ґрунті в товстостінних гіпноспорах (цистосорусі) P...


Динамічне визначення надземної структури цукрових буряків у польових умовах, засноване на аналізі зображень

Цукровий буряк— одна з основних цукроносних культур у світі. Зі збільшенням попиту на цукор збільшується потреба у виведенні нових генотипів цукрових буряків за допомогою селекційних програм. Точне визначення фенотипу рослин у польових умовах все ще залишається проблемою. У даному дослідженні визначення структури цукрових буряків, засноване на аналізі зображень (SFM), було використано для по...


Секрети оптимального використання усіх доступних способів захисту цукрових буряків в ЄС

Протягом останніх двох десятиліть європейські виробники цукрових буряків зменшували вкладені ресурси, при цьому виробляли все більше та якісніше, сприяючи вирішенню проблем охорони навколишнього середовища (включаючи зміни клімату, біорізноманіття тощо), соціальних (охорони та безпеки праці, здоров'я людей і тварин) та економічних питань з метою досягнення балансу між продуктивністю, соціальни...


Боротьба з бур’янами в посівах цукрових буряків

Цукор — продукт першої необхідності та невід'ємна частина харчового ланцюга людини, який є найдешевшим джерелом енергії. Він відіграє життєво важливу роль у формуванні смаку, текстури, кольору та в зберіганні хлібобулочних виробів. Цукровий буряк — друга в світі сировина для виробництва цукру, а бур’яни можуть значно скорочувати його врожайність, ускладнювати процеси збирання...

Пошук