Цукровий бізнес


Зміна термінів посівної цукрових буряків як адаптація до глобального потепління

Виробництво сільськогосподарських культур залежить від швидкості оптимізації генетичних факторів рослин, кліматичних та ґрунтових чинників, а також рівня агрохімікатів. Ці фактори є постійними змінними, так само як і саме виробництво сільськогосподарських рослин. Кліматичні зміни потребуватимуть зміни генетичних ресурсів рослин, а також технологій вирощування. Кліматичні дані останніх десятиліть с...


АКЕР: французький досвід у селекції цукрових буряків (частина 1)

Цукровий буряк — важливий елемент сільського господарства та харчової промисловості Франції, який вирощується на родючих рівнинах та сприяє підтримці різноманітності виробництва. Цукрова галузь Франції зосереджена на інноваціях для оптимізації виробництва та переробки буряків, максимально використовуючи економію за рахунок масштабів (скорочення постійних витрат у виробництві) з метою збер...


Вирощування цукрових буряків у системі STRIP-TILL при різній глибині обробітку ґрунту

Зміни методів обробітку ґрунту впливають на якісні та кількісні характеристики цукрових буряків. Густота посіву, врожайність та зовнішня якість коренеплодів цукрових буряків залежать від підготовки ґрунту. Інтенсивність та точність обробітку поверхневого шару ґрунту та адекватна глибина посіву повинні забезпечувати оптимальний розвиток цукрових буряків. Метою даного дослідження було визначити зале...


Вплив дигестату на якість цукрових буряків

Використання дигестату, отриманого в процесі виробництва біогазу, має велике екологічне значення. Буряковий жом, побічний продукт бурякоцукрового виробництва, є одним із основних видів сировини для виробництва біогазу. У даній статті представлений замкнутий цикл використання бурякового жому на посівах цукрових буряків. Вплив внесення в ґрунт дигестату, отриманого в процесі анаеробного дигерування...


Альтернативи неонікотиноїдам

У лютому 2018 року Європейське агентство з безпечності харчових продуктів дійшло висновку, що "більшість видів використовуваних неонікотиноїдних інсектицидів становлять ризик для диких та медоносних бджіл". У 2016 році уряд Франції ухвалив закон, що забороняє використовувати п’ять раніше дозволених неонікотиноїдів, а саме: клотіанідину, імідаклоприду, тіаметоксаму, ацетаміприду та...


Вплив процесу зберігання цукрових буряків на їх біохімічний потенціал метану

Спосіб зберігання цукрових буряків значною мірою впливає на їх фізичні та хімічні властивості, що згодом може визначити їх біохімічний потенціал метану. У дослідженні були протестовані зразки свіжих цукрових буряків, а також буряків, що зберігалися двома способами — в герметичних умовах та у відкритому контейнері. В обох випадках вимірювання проводилися через 4, 8, 16 і 32 тижні зберігання....


Зберігання соку промислових буряків із використанням органічних кислот

Для утримання цукру в буряковому соку необхідні економічно ефективні та прийнятні методи, які забезпечують цілорічне безперервне виробництво біопродуктів. Органічні кислоти — це ефективні консерванти, які можна отримати з частки цукру в буряковому соку та зберегти решту цукрової фракції. Консервуючі кислоти та залишкові цукри можуть служити ферментативними субстратами в інших біопроцесах. Пр...


Додавання селену під час ферментації меляси та Saccharomyces cerevisiae для збільшення виробництва біоетанолу

Харчові відходи містять основні вуглеводи, такі як пектинові, крохмалисті та цукристі сполуки, які накопичуються та викликають екологічні проблеми. Включення біотехнологічних методів та підходів у хімічні та екологічні інженерні аспекти представляють великий інтерес для подолання екологічних проблем, що виникають внаслідок збільшення відходів. Останнім часом збільшується інтерес до використання ха...


Очищення сахарози в буряковій мелясі за допомогою керамічних нанофільтраційних та ультрафільтраційних мембран

Бурякова меляса є побічним продуктом, що виробляється на цукрових заводах, в основному використовується як корм для тварин та частково для виробництва біопалива/біохімічного бродіння. Значна частина меляси складається з основного продукту цукрового виробництва — сахарози, тому було б непогано використовувати мелясу там, де найбільш повно реалізуються її переваги, крім кормів для тварин. Поте...

Пошук