Сільськогосподарське дослідження цукрових буряків в Єгипті (частина 2)

 

За матеріалами статті на тему «Сільськогосподарське дослідження цукрових буряків в Єгипті» («Agriculture Study on Sugar Beet in Egypt»), журналу «Acta Scientific Agriculture», №6, січень 2022 р

Обробіток ґрунту
Основний обробіток ґрунту виконується при оптимальній вологості ґрунту.

Глибина оранки для вирощування цукрових буряків залежить від вмісту глини в ґрунті. Для важких ґрунтів необхідна глибина до 0,5 м, а для піщаних зазвичай 0,2-0,4 м.

Безперервне вирощування цукрових буряків на одному полі без сівозміни викликає швидке скорочення врожайності, головним чином через збільшення кількості патогенів, збудників хвороб. Отже, цієї практики слід уникати.

Передпосівне внесення добрив

Передпосівне внесення добрив включає необхідні мікроелементи для майбутнього врожаю з урахуванням втрат через рух води тощо. Необхідну кількість фосфорних, калійних та магнієвих добрив зазвичай вносять восени до оранки для кращого перемішування добрив в обробленому розпушеному шарі ґрунту.

Важливо не давати рослинам занадто мало або занадто багато поживних речовин, тому спочатку потрібно проаналізувати ґрунт, щоб рослини не згоріли або не продемонстрували поганий ріст.

Посівна

Щоб досягти бажаної концентрації цукру, береться до уваги густота посіву приблизно 40 тис. рослин/акр.

Відстань між рослинами в міжрядді повинна складати 20 см.

Тип ґрунту

Цукрові буряки можуть рости на різноманітних ґрунтах Єгипту (солоних, лужних та вапняних), тому необхідно стежити за типом ґрунту, який обробляється, за допомогою аналізу ґрунту.

Період посівної

В Єгипті цукрові буряки висіваються в період із серпня по вересень, вегетаційний період становить 4-6 місяців.

Порівняння традиційного, точного та передового землеробства у вирощуванні цукрових буряків в Єгипті

  Традиційне землеробство Точне землеробство Передове землеробство
Зональність Для посіву насіння використовується звичайна сівалка, щоб уникнути бур'янів або будь-яких інших рослинних залишків вручну також може використовуватися конусна сівалка. Визначення придатних і невідповідних умов для цукрових буряків на основі історичних метеорологічних даних. Точне вивчення метеорологічної історії бажаного місця та продуктивності врожаю за допомогою карти ГІС та зібраної інформації про критичні точки росту культури. Розмежування зони управління (MZD) існує як окремий підхід у точному землеробстві, важливо збирати дані в реальному часі (погода, ґрунт, якість повітря, зрілість врожаю). Поділ зон для більшого контролю та легкого відбору даних.
Аналіз ґрунту На основі деяких рекомендацій інших фермерів. Аналіз ґрунту перед посівною та картування текстури ґрунту, надане супутником, дає повне уявлення про ґрунт та втрати мінеральних речовин. Після аналізу ґрунту та оптимізації всіх потреб рослин проводиться спостереження за культурою за допомогою датчиків для визначення різних параметрів ґрунту (pH, вологість, температура, комахи, бур’яни, забруднювачі) з використанням NIR.
Моніторинг стану рослин Складне визначення індексу листової поверхні цукрових буряків методами прямого вимірювання. Свіжа маса коренеплоду визначається з пошкодженням зразків, тому його неможливо проводити до збирання врожаю. 3 індикатори росту FWL, FWT і LAI (свіжа маса листя, свіжа маса кореня, індекс листової поверхні). Використання мультиспектральної камери реального часу на основі безпілотних повітряних систем, які стежать за розвитком рослин. Система знань, яка збирає дані мультиспектрального аналізу та камер і датчиків навколишнього середовища для відтворення цілісного 3D-модуля рослини.
Контроль хвороб

Три способи контролю хвороб:

1- профілактичний метод;

2- лікування;

3- випалювання;
Визначення патогенних мікроорганізмів та використання пестицидів для уникнення будь-якої інфекції. Візуальна оцінка стану рослин, мікроскопічна оцінка морфологічних ознак для виявлення патогенів, а також молекулярні, серологічні та мікробіологічні методи діагностики. Можливість виявляти плямистість листя церкоспору, борошнисту росу та іржу на цукрових буряках до прояву видимих симптомів за допомогою методу опорних векторів та спектральних індексів.

За допомогою теплових зображень можна виявити патоген на ранній стадії.

Методи:

- RGB;

- мультиспектральний;

- гіперспектральний;

- тепловий (інфрачервона термографія): виявлення транспірації листя рослини;

- хлорофіл – флуоресценція: цей метод використовувався для вивчення відмінностей у фотосинтетичній активності, викликаних біотичним та абіотичним стресом на листі;

- 3D датчики;

- фотограмметричні рішення, такі як стереокамери, 3D лазерні сканери, ультразвукове дослідження або денситометрія, також мають потенціал для розрізнення інформації про біомасу або архітектуру рослин.

Всі ці методи залежать від відбору даних про захворювання. Густота посівів може бути важливим параметром для планування застосування фунгіцидів.
Зрошення Рекомендоване чергування культур у сівозміні та зміна методу поливу від бороздового до дощування. Візуальне спостереження за вологістю ґрунту. Більшість виробників, які використовували датчики вологості ґрунту, зменшили споживання води та помітили незначне збільшення врожайності. Мультиспектральні зображення високої роздільної здатності в поєднанні з відбором проб землі надали достатньо інформації для визначення підходів до моделювання для точної оцінки просторово розподіленої поверхневої вологості ґрунту. Для теоретичного розрахунку CWSI (індекс водного стресу рослин) для автоматичного поливу необхідні польові вимірювання в режимі реального часу відносної вологості, сонячної радіації, швидкості вітру та температури повітря.
Внесення добрив Застосування рекомендованої торгової марки добрив, що містять NPK. Різні норми добрив вносяться відповідно до картування, яке вказує на зони з нестачею мінеральних речовин, які необхідно внести.

Проводиться аналіз ґрунту та води, під час внесення добрив проводяться спостереження за рослиною за значеннями NDVI (нормалізований відносний індекс рослинності).

Специфічне внесення добрив на ділянці: внесення добрив на основі врахування поглинання поживних речовин попередніми в сівозміні культурами.

Внесення добрив у режимі реального часу: внесення добрив на основі індексу відбиття ґрунтів.

Посівна Посів насіння вручну без урахування відбору зразків ґрунту чи урахування будь-яких інших рекомендацій. Визначення вологості ґрунту за взяттям проб ґрунту та посів насіння з урахуванням рекомендованого інтервалу між насінинами, ширини міжрядь та глибини посіву. Датчик, який використовується під час посіву для визначення глибини посіву та вологості ґрунту.

662