Вплив реагентів MOPS різної якості на колір цукрового розчину

 

Забарвлення цукрового розчину є важливим параметром якості, яке вимірюється відповідно до методу ICUMSA (GS9/1/2/3-8). Під час 31-ї сесії ICUMSA було рекомендовано дослідити вплив реагенту MOPS різної якості на вимірюване забарвлення (колір) цукрового розчину. Дотримуючись вище наведеної рекомендації ICUMSA, визначався вплив реагентів MOPS різних марок на вимірюване забарвлення цукрового розчину.

За матеріалами 79-го щорічного зібрання STAI 2021 року на тему «Вплив реагентів MOPS різної якості на колір цукрового розчину» («The influence of different qualities of MOPS reagent on the measured sugar colour in solution»).

Колір особливо важливий у торгівлі цукром, так як впливає на якість кінцевого продукту. Таким чином, було приділено належну увагу пов'язаним між собою проблемам. Існує еталонний метод визначення забарвлення розчину за допомогою буфера MOPS (GS9/1/2/3 -8).

Під час 31-ї сесії (2018 рік) ICUMSA дала таку рекомендацію: «Дослідити вплив реагентів MOPS різної якості на вимірюване забарвлення (колір) цукрового розчину. Дослідження потребує підтримки інших експертів у контексті зразків цукру та реагентів MOPS від різних постачальників».

У даному дослідженні, дотримуючись рекомендації ICUMSA, визначався вплив реагентів MOPS різної якості на вимірюване забарвлення цукрового розчину.

Матеріали

В Таблиці 1 наведена детальна інформація про реагенти MOPS від різних постачальників.

Таблиця 1. Перелік буферних реагентів MOPS

Реагенти MOPS Компанія(країна)-виробник, № CAS, зазначена чистота
MOPS A Sigma Aldrich (США), 1132-61-2, ≥ 99,5%
MOPS B Хімічна промисловість Токіо (TCI) (Шанхай), 1132-61-2, ≥ 98%
MOPS C AVRA (Індія), 1132-61-2, ≥ 99%
Процес
Приготування буферного розчину MOPS, 0,2 моль/л

41,8 ± 0,1 г MOPS розчиняли в 800 мл дистильованої води. pH розчину доводили до 7,0 за допомогою pH-метра, додаючи 1 моль/л розчину NaOH. Під час регулювання рівня рН розчин безперервно перемішувався, після чого його доводили до 1 л. Для зменшення каламутності розчин фільтрували за допомогою мембранних фільтрувальних установок, використовуючи міліпористий фільтрувальний папір із порами розміром 0,45 мкм і діаметром 25 мм (каталог лабораторії Millipore, 1991).

Приготування зразку цукру та еталонного розчину

20 ± 0,04 г зразка цукру змішували з 80 мл дистильованої води та активно перемішували до повного розчинення цукру, потім додавали 10 ± 0,1 мл буферного розчину MOPS і доводили до 100 мл.

Еталонний розчин готували шляхом додавання 10 ± 0,1 мл буферного розчину MOPS у мірну колбу об’ємом 100 мл і доводили до відмітки шляхом доливання дистильованої води.

Вимірювання поглинання та визначення забарвлення (кольору) цукрового розчину

Абсорбцію підготовлених розчинів зчитували при 420 нм, використовуючи еталонний розчин у якості холостої проби для розрахунку забарвлення (кольору) цукрового розчину.

Колір цукру представлено в одиницях ICUMSA (IU 7,0), який розраховується за наступною формулою:

Колір ICUMSA = 1000 × A(b × c)

де AS – поглинання цукрового розчину при 420 нм, b – довжина клітини (у см), c – концентрація цукрового розчину (у г/л).

Результати

Результати забарвлення цукрового розчину при рН 7,0 із застосуванням буферів MOPS різних марок наведені в Таблиці 2. На Рис. 1 показано результати забарвлення цукрового розчину з використанням трьох реагентів MOPS (A, B і C). Щоб зробити певний висновок, було розраховано коефіцієнт варіації (CV) і в кожному випадку виявлено подібну тенденцію, однак максимальне значення CV було зафіксовано у випадку застосування реагенту MOPS B (TCI, Шанхай), що вказує на те, що реагенти MOPS A та C кращі, ніж MOPS B.

Таблиця 2. Забарвлення цукрового розчину при pH 7,0 відповідно до методу ICUMSA GS9/1/2/3-8 з використанням буферів MOPS різних марок (в IU)

Зразок MOPS A MOPS B MOPS C
  A B A B A B
1 245 249 225 219 240 236
2 210 213 235 231 235 238
3 90 92 100 103 75 76

Таблиця 3. Середні значення, стандартні відхилення (SD) та коефіцієнт варіації (CV) вимірюваного забарвлення цукрового розчину при pH 7,0 з використанням MOPS різних марок (в IU)

Зразок MOPS A MOPS B MOPS C
  Середнє SD CV Середнє SD CV Середнє SD CV
1 247 2,82 1,141 222 4,24 1,909 238 2,82 1,184
2 211,5 2,12 1,002 233 2,82 1,21 236,5 2,12 0,896
3 91 1,41 1,549 101,5 2,12 2,088 75,5 0,70 0,927
Висновки

Із вище наведених результатів можна зробити висновок, що MOPS різних марок має незначний вплив на забарвлення (колір) цукрового розчину, що знаходиться в межах експериментальної похибки.


731