Технології


Вплив L-орнітину на збільшення стійкості цукрових буряків до посухи

Цукровий буряк (Beta vulgaris var. Saccharifera L.) вважається другою у світі цукроносною культурою після тростини з часткою близько 40% світового виробництва цукру. Цукровий буряк став важливою культурою, яка вирощується на вапняних, солончакових, лужних, малородючих і родючих ґрунтах. Величезна значимість цукрових буряків пояснюється їх придатністю до вирощування на новоосвоєних територіях як ре...


Вплив різних методів боротьби з бур’янами на енергоефективність та навколишнє середовище в органічному виробництві цукрових буряків (частина 1)

Глобальне потепління, посилення вимог до охорони навколишнього середовища та збільшення попиту на органічну продукцію змушують сільське господарство посилювати свою ефективність та стійкість. Головною метою даного дослідження було провести аналітичний аналіз та визначити використання енергії та парникові викиди при різних методах боротьби з бур'янами в умовах органічного виробництва цукрови...


Вплив різних методів боротьби з бур’янами на енергоефективність та навколишнє середовище в органічному виробництві цукрових буряків (частина 2)

За матеріалами статті на тему «Вплив механічних та інтелектуальних методів боротьби з бур’янами на енергоефективність та навколишнє середовище в органічному виробництві цукрових буряків&ra...


Вплив систем обробітку ґрунту на енергоефективність виробництва цукрових буряків у напівпосушливих кліматичних умовах

Системи екологічного землеробства вимагають ефективного використання викопного палива. Довготривалий польовий експеримент, проведений на Паннонській рівнині, дослідив енергоефективність чотирьох систем обробітку ґрунту (оранка відвальним плугом (MP), глибокий захисний обробіток ґрунту (CTd), неглибокий захисний обробіток ґрунту (CTs) та нульовий обробіток ґрунту No-Till (NT)) для виробництва цукро...


Вплив сумісного посіву на родючість ґрунту та врожайність цукрових буряків (частина 1)

Існує досить мало досліджень практики сумісного посіву цукрових буряків та впливу таких агроценозів на родючість ґрунтів та врожайність культур, особливо в умовах органічного землеробства. Із цієї причини Академія сільського господарства Університету Вітовта Великого (Литва) провела трирічний польовий експеримент. Цукрові буряки вирощувалися з сумісним посівом конюшини перської (Trifolium resupina...


Роль елементів живлення у вирощуванні цукрових буряків

Цукор — важливе джерело енергії для людського організму. Незважаючи на те, що його звинувачують у багатьох проблемах зі здоров'ям, без цукру організм перестав би нормально функціонувати. Близько 30% світового виробництва цукру припадає на цукровий буряк. Виробництвом цукрових буряків займаються різні регіони світу з широким спектром кліматичних та агро-екологічних умов. Використання пожи...


Зміна термінів посівної цукрових буряків як адаптація до глобального потепління

Виробництво сільськогосподарських культур залежить від швидкості оптимізації генетичних факторів рослин, кліматичних та ґрунтових чинників, а також рівня агрохімікатів. Ці фактори є постійними змінними, так само як і саме виробництво сільськогосподарських рослин. Кліматичні зміни потребуватимуть зміни генетичних ресурсів рослин, а також технологій вирощування. Кліматичні дані останніх десятиліть с...


Вирощування цукрових буряків у системі STRIP-TILL при різній глибині обробітку ґрунту

Зміни методів обробітку ґрунту впливають на якісні та кількісні характеристики цукрових буряків. Густота посіву, врожайність та зовнішня якість коренеплодів цукрових буряків залежать від підготовки ґрунту. Інтенсивність та точність обробітку поверхневого шару ґрунту та адекватна глибина посіву повинні забезпечувати оптимальний розвиток цукрових буряків. Метою даного дослідження було визначити зале...


Вплив дигестату на якість цукрових буряків

Використання дигестату, отриманого в процесі виробництва біогазу, має велике екологічне значення. Буряковий жом, побічний продукт бурякоцукрового виробництва, є одним із основних видів сировини для виробництва біогазу. У даній статті представлений замкнутий цикл використання бурякового жому на посівах цукрових буряків. Вплив внесення в ґрунт дигестату, отриманого в процесі анаеробного дигерування...

Пошук