Технології


Стійкість цукрових буряків до посухи: фізіологічні та молекулярні аспекти (частина 1)

Посуха — одна з основних причин скорочення врожайності цукрових буряків, а кліматичні прогнози свідчать про те, що негативна тенденція посушливих періодів буде продовжуватися й надалі. Стійкість до посухи є складною ознакою, яка включає як фізіологічні, так і молекулярні механізми в рослинах. У даному експерименті було досліджено 11 генотипів цукрових буряків, які виявляли різну стійкість до...


Вплив генотипів цукрових буряків, термінів посівної та збирання на вихід цукру (частина 1)

Кліматичні зміни мають значний вплив на вирощування цукрових буряків, особливо, в Південній та Центральній Європі. Зміна термінів посівної та збирання врожаю є одними з найбільш широко застосовуваних пристосувань вирощування цукрових буряків до цих змін. Метою даного дослідження було визначити взаємодію дати посівної та генотипів цукрових буряків для різних термінів збирання врожаю з урахуванням т...


Технологія «праймінгу» насіння цукрових буряків: вплив на компоненти меляси, вміст та технологічний вихід білого цукру (частина 1)

Формування якості та врожайності цукрових буряків — складний процес, що включає багато факторів. На зламі ХХ та ХХІ століть в європейській галузі виробництва цукрових буряків терміни посіву було прискорено приблизно на 10-20 днів із метою подовження тривалості вегетаційного періоду та збільшення врожайності коренеплодів. У 2017 році Pavlů та ін. повідомили, що продовження вегетаційного періо...


Технологія «праймінгу» насіння цукрових буряків: вплив на компоненти меляси, вміст та технологічний вихід білого цукру (частина 2)

За матеріалами статті на тему «Вплив праймінгу насіння цукрових буряків на компоненти меляси, вміст та технологічний вихід білого цукру» («Impact of sugar beet seed priming on molass...


Фільтрація та переробка сиропу в міжсезонний період

Вилучення сахарози з цукрових буряків для виробництва цукру в промислових масштабах можна розділити на два етапи: переробка буряка та переробка сиропу. Під час збирання цукрових буряків упарена барда зберігається у великих резервуарах для подальшої її переробки під час міжсезоння. Широко практикується фільтрування упареної барди перед початком її зберігання для видалення мікроорганізмів та нерозчи...


Зберігання цукрових буряків для виробництва біопалива з використанням біоконтрольних мікроорганізмів (частина 1)

Нова реформа в цукровій галузі ЄС призвела до скорочення цін на цукор, а отже, і на цукрові буряки, вирощені для виробництва цукру. Високий вміст конвертованих вуглеводів у цукрових буряках робить їх придатними для виробництва біоенергії, а отже, якщо вони використовуються в біоенергетичних цілях, їх вартість не буде зменшуватися. Обмежуючим фактором є досить нетривалий період зберігання та викори...


Зберігання цукрових буряків для виробництва біопалива з використанням біоконтрольних мікроорганізмів (частина 2)

За матеріалами наукової статті в рамках дослідницької програми MicroDrivE на тему «Зберігання цукрових буряків для виробництва біопалива з використанням біоконтрольних мікроорганізмів» (&l...

Пошук