Цукровий бізнес


Моделювання процесу сушіння бурякового жому

Буряковий жом являє собою волокнистий матеріал, який є побічним продуктом виробництва цукру. Це високомолекулярний продукт клітинної мембрани цукрових буряків, виготовлений з протопектину з високим вмістом білків, вітамінів та мінералів, необхідних для здоров’я тварин. Наявність жому цукрових буряків у кормі дрібної рогатої худоби має безліч позитивних переваг, таких як: заміщення зерна для...


Правильний підхід до проектування системи кондиціонування цукрового силосу

З урахуванням постійно зростаючих вимог щодо ефективності, безпеки праці та збільшення потужності, проектування силосів та систем кондиціонування вимагає індивідуального підходу, заснованого на практичному досвіді. Після виробництва, свіжий цукор містить залишкову воду, що може викликати злипання гранул під час зберігання. Це впливає на якість продукції, її вивантаження та транспортування з сил...


Дослідження хімічної переробки та порівняння цукру з іншими підсолоджувачами

Незважаючи на очікуване падіння, в найближчі 10 років світове споживання цукру повинне збільшитися, щоб підтримати глобальний попит та зменшити запаси. Щороку виробництво цукру збільшуватиметься в середньому на 2,1%. Із цим збільшенням очікується, що з цукрової тростини буде вироблено 86% цукру, а решту забезпечить цукровий буряк. Цукор — це вуглевод, так звана сахароза, який міститься в осн...


Вплив генотипу на потенціал зберігання цукрових буряків (частина 1)

Цукровий буряк — одна з найважливіших цукрових культур, друга після цукрової тростини, на яку припадає близько 15% світового виробництва цукру. Оскільки його переробка стає все більш централізованою, виникає необхідність у довготривалому зберіганні зібраних коренеплодів. Втрати цукру під час зберігання є основною проблемою цукрової промисловості, оскільки накопичення інвертного цукру та побі...


Вплив умов зберігання цукрових буряків на вилучення та втрати цукру, чистоту соку

Цукровий буряк (Beta vulgaris L.) — друга цукроносна культура в світі після тростини. Важливість цукрових буряків у сільському господарстві не обмежується лише виробництвом цукру, але й також стосується виробництва побічної продукції. Світове виробництво цукру збільшилося приблизно з 10 млн т у 2008/2009 МР до 181 млн т у 2018/2019 МР (статистика USDA, 2019 рік). Цукровий буряк відіграє в...


Чи може анаеробне дигерування бурякового жому підтримати циркулярну економіку?

Анаеробне дигерування (AD), відоме як біологічний процес перетворення складних органічних матеріалів у біогаз без участі кисню, здатний переробляти багатотонні обсяги біомаси, наприклад, жом цукрових буряків (SBP). На додаток до виробництва біогазу, використання дигестату дозволяє використовувати живильні речовини та органічний вуглець на сільськогосподарських угіддях. Дигестат все ще містить вели...


Вплив тривалості зберігання на характеристики цукрових буряків

У даній статті було досліджено вплив тривалості зберігання цукрових буряків на їх параметри, визначені за допомогою динамічного випробування. Циліндричні зразки діаметром 9 мм і висотою 20 мм вирізали поперек та вздовж осі кореня. Швидкість удару становила 1 м/с-1, із часом спостерігалася зміна сили відгуку на обох кінцях зразка. Вимірювання проводилися безпосередньо після збирання врожаю та через...


BEETSOIL — система підтримки прийняття рішень для прогнозування впливу ґрунтових умов на збирання цукрових буряків (частина 1)

У Великобританії цукрові буряки збирають восени та взимку, коли вологість ґрунту зазвичай близька до природної вологоємності поля. У поєднанні з важкою технікою це може призвести до серйозних екологічних проблем, таких як порушення верхнього шару ґрунту, ущільнення та ерозії ґрунту. BEETSOIL — це система підтримки прийняття рішень (СППР), розроблена для планування бурякозбиральної кампанії з...


BEETSOIL — система підтримки прийняття рішень для прогнозування впливу ґрунтових умов на збирання цукрових буряків (частина 2)

За матеріалами статті на тему «BEETSOIL: інструмент підтримки прийняття рішень для прогнозування впливу ґрунтових умов на збирання цукрових буряків» («BEETSOIL: a decision support to...

Пошук