Вплив стрічкового внесення цинку на врожайність та якість цукрових буряків (частина 2)

 

За матеріалами статті на тему «Вплив стрічкового внесення цинку на врожайність та якість цукрових буряків, поглинання поживних речовин» («Effect of zinc band application on sugar beet yield, quality and nutrient uptake») П. Барлуга, А. Новацької, Р. Блашика, Кафедри агрохімії та біогеохімії навколишнього середовища, Університету наук про життя, Познань, Польща.

Таблиця 3. Вплив глибокого стрічкового внесення цинку на вміст поживних речовин у листках та коренях цукрових буряків (середнє значення)

Норма Zn (кг/га) N P K Na Ca Mg Zn Mn Cu
(%) (мг/кг)

Листя

0

0,5

1,0

1,5

2,0

Рік × Zn

 

2,71

2,48

2,55

2,55

2,51

ns

 

0,31

0,32

0,31

0,31

0,29

ns

 

4,09

4,04

3,68

3,65

3,63

ns

 

2,32

2,04

2,07

2,04

2,04

s

 

0,69

0,71

0,86

0,80

0,83

s

 

0,74

0,72

0,76

0,70

0,72

ns

 

23,0a

25,2ab

30,8b

27,0ab

27,3ab

 ns

 

78,1

85,9

92,2

81,8

82,1

ns

 

7,8

6,9

7,1

7,3

6,9

ns

Корені

0

0,5

1,0

1,5

2,0

Рік × Zn

 

0,55b

0,44ab

0,39a

0,41a

0,49ab

ns

 

0,05

0,06

0,06

0,04

0,04

ns

 

0,51b

0,50ab

0,41ab

0,39a

0,38a

ns

 

0,04

0,03

0,03

0,03

0,04

s

 

0,11

0,10

0,10

0,11

0,10

s

 

0,12

0,10

0,11

0,11

0,11

ns

 

15,4

16,2

16,4

19,2

17,5

ns

 

31,0

27,8

29,6

36,3

19,0

ns

 

4.4

3,9

4,0

5,3

3,7

ns

* Взаємозв’язок між роком та внесенням Zn: s — значний; ns — незначний.

Основним фактором, який впливав на хімічний склад листя і коренеплоду, був вегетаційний період. У середньому, найвища концентрація Zn в листі була отримана після його внесення у дозі 1,0 кг /га, тоді як у коренях — після внесення 1,5 кг Zn/га. Крім того, зі збільшенням дози Zn в корені спостерігалася тенденція більшого скорочення вмісту N та K (Таблиця 3). У перший рік досліджень взаємозв’язок концентрації Zn в цукрових буряках із виходом білого цукру було найкраще описано за допомогою регресійного рівняння. У свою чергу, лінійні співвідношення були отримані протягом другого року досліджень (Таблиця 4).

Таблиця 4. Взаємозв'язок між вмістом та накопиченням Zn (x) та виходом білого цукру (WSY) залежно від року та частини рослини

Характеристика Частина рослини Дата Рівняння R2 (n = 5)
Вміст Zn

Листя

 

 

Корінь

Перший рік

Другий рік

 

Перший рік

Другий рік

WSY = –19.0 + 1.81x – 0.027x2

WSY = –45.5 + 5.08x – 0.113x2

 

WSY = –5.27 + 0.72x

WSY = –11.5 + 1.72x

0,85

0,98*

 

0,89*

0,77*

Накопичення Zn Разом

Перший рік

Другий рік

WSY = –25.7 + 0.148x – 0.0001x2

WSY = –0.313 + 0.032x

0,98***

0,94

*P ≤ 0,05; **P ≤ 0,01; ***P ≤ 0,001

Загальне накопичення мінеральних компонентів залежало від вегетаційного періоду, внесення Zn та досліджуваного елемента. У перший рік досліджень внесення Zn суттєво вплинуло на загальне поглинання N, Na, Ca та Mn, а під час внесення 2,0 кг Zn/га цукрові буряки поглинули найбільший обсяг N, а через рік внесення Zn вплинуло лише на поглинання цинку, рівень N був під контролем. У середньому, за два роки внесення Zn суттєво диференціювало лише поглинання цинку. Була виявлена значна різниця між накопиченням цього компонента на контрольній ділянці та внесенням 1,5 Zn кг/га (Таблиця 5). Взаємозв’язок між накопиченням Zn та виходом білого цукру залежав від року (Таблиця 4). Причиною цього є різний вміст доступного Zn в ґрунті до початку проведення дослідження.

Таблиця 5. Вплив рядкового внесення Zn на поглинання поживних речовин цукровими буряками

Дата Норма Zn (кг/га) N P K Na Ca Mg Zn Mn Cu
(кг/га) (г/га)
Перший рік

0

0,5

1,0

1,5

2,0

204bc

154ab

144a

158ab

212c

20,3

21,5

22,8

20,9

22,1

262

207

197

195

235

122b

78a

80a

79a

96ab

40,4ab

34,8a

47,7b

41,1ab

46,9b

41,9

33,0

41,5

36,4

43,2

389

430

473

543

470

778ab

705ab

776ab

971b

556a

117

95

109

134

106
Другий рік

0

0,5

1,0

1,5

2,0

228

221

223

225

205

24,8

26,7

24,3

22,9

19,1

286

328

279

282

249

108

119

114

123

110

58,7

65,9

63,6

77,0

70,2

68,5

70,0

66,9

70,0

66,1

306a

438b

363ab

378ab

417b

930

1037

1077

1106

931

95

97

97

124

94
Середнє значення

0

0,5

1,0

1,5

2,0

216

188

184

192

208

22,5

24,1

23,6

21,9

20,6

274

268

238

239

242

115

98

97

101

103

49,5

50,4

55,7

59,1

58,5

55,2

51,5

54,2

53,2

54,6

347a

434ab

418ab

460b

444ab

854

871

926

1034

744

106

96

103

129

100

Висновки

Підсумовуючи вище сказане, хотілося б відзначити, що одночасне стрічкове внесення Zn та N позитивно впливає на врожайність та якість цукрових буряків. Оптимальна для урожайності буряків доза цинку склала 2,0 кг Zn/га, а для якості сировини — 0,5 кг Zn/га. Основною причиною позитивної активності Zn на цукрових буряках є його вплив на розподіл сухої речовини та технологічну якість коренеплодів.


1236