Вплив генотипів цукрових буряків, термінів посівної та збирання на вихід цукру (частина 2)

 

За матеріалами статті на тему «Вплив генотипу цукрових буряків, термінів посівної та збирання та їх взаємодія на вихід цукру» («Effect of sugar beet genotype, planting and harvesting dates and their interaction on sugar yield») Інституту польових та овочевих культур, м. Нові-Сад, Сербія, липень 2018 року.

Результати

Протягом двох років досліджень нещодавно зареєстровані гібриди показали кращі результали, порівняно зі старими гібридами (Таблиця 5 A, B). У 2016 році найвищий середній вихід цукру показали гібриди Tesla, Grandiosa та Beetle, тоді як у 2017 році найкращими гібридами стали Eduarda, Koala та Vandana. У 2016 та 2017 роках затримка початку збирання врожаю збільшила рівень виходу цукру. Незалежно від різних термінів збирання врожаю, третій термін посівної призвів до найвищого виходу цукру, тоді як останній мав найнижчий вихід у перший рік досліджень. У 2017 році найбільший вихід цукру було зафіксовано для другого терміну посівної, тоді як перший термін посіву мав найнижчий вихід цукру.

Таблиця 5. Вихід цукру гібридів цукрових буряків в умовах випробувань у 2016 (A) та 2017 (B) роках

Навколишнє середовище Вихід цукру (т/га) Середнє значення
Tibor Tajfun Tesla Grandiosa Beetle

(А)

En1-1-16

En2-1-16

En3-1-16

En4-1-16

Середнє

En1-2-16

En2-2-16

En3-2-16

En4-2-16

Середнє

Середнє арифметичне

 

8,89 ± 0,20

7,74 ± 0,32

10,2 ± 0,21

5,61 ± 0,37

8,11

9,64 ± 0,34

7,66 ± 0,48

9,85 ± 0,38

5,53 ± 0,33

8,17

8,14b

 

9,56 ± 0,05

9,00 ± 0,71

10,27 ± 0,28

5,12 ± 0,25

8,49

8,23 ± 0,40

8,56 ± 0,86

10,39 ± 0,48

4,97 ± 0,24

8,28

8,39b

 

9,96 ± 0,51

9,80 ± 0,14

10,61 ± 0,19

5,58 ± 0,38

8,99

10,97 ± 0,86

9,44 ± 0,47

11,06 ± 1,06

6,43 ± 0,49

9,47

9,23а

 

10,82 ± 0,78

8,67 ± 0,28

10,75 ± 0,41

4,49 ± 0,45

8,68

11,57 ± 0,75

9,82 ± 0,84

11,12 ± 0,67

5,64 ± 0,46

9,54

0,11a

 

9,49 ± 0,51

10,68 ± 0,91

10,42 ± 0,48

5,53 ± 0,26

9,03

11,27 ± 0,94

10,36 ± 0,52

10,95 ± 0,87

5,83 ± 0,24

9,60

9,32a

 

9,74b

9,18b

10,45a

5,27c

8,66b

10,54a

9,17b

10,67a

5,68c

9,01a

Навколишнє середовище Вихід цукру (т/га) Середнє значення
Tibor Tajfun Eduarda Koala Leopolda Vandana

(B)

En1-1-17

En2-1-17

En3-1-17

En4-1-17

Середнє

En1-2-17

En2-2-17

En3-2-17

En4-2-17

Середнє

Середнє арифметичне

 

9,59 ± 0,46

7,46 ± 0,32

8,50 ± 0,24

7,90 ± 0,22

8,36

10,39 ± 0,88

9,06 ± 0,73

10,89 ± 0,38

10,28 ± 0,74

10,15

9,26ab

 

9,01 ± 0,71

8,36 ± 0,63

8,87 ± 0,39

8,19 ± 0,08

8,11

10,01 ± 0,15

9,41 ± 1,00

10,10 ± 0,44

9,84 ± 0,49

9,84

8,97ab

 

10,23 ± 0,71

8,38 ± 0,18

7,91 ± 0,71

6,95 ± 0,22

8,37

11,72 ± 0,20

9,58 ± 0,58

10,29 ± 0,62

10,16 ± 0,51

10,44

9,94a

 

10,5 ± 0,79

8,40 ± 0,34

9,01 ± 0,93

8,05 ± 0,41

8,88

11,87 ± 0,74

9,94 ± 0,50

10,44 ± 0,67

11,76 ± 0,60

11,01

9,94a

 

7,98 ± 0,56

7,76 ± 0,57

7,47 ± 0,52

8,48 ± 0,48

7,92

9,09 ± 0,49

9,90 ± 0,68

10,79 ± 0,32

10,23 ± 0,39

10,00

8,96b

 

10,21 ± 0,24

7,73 ± 0,61

7,94 ± 0,32

7,75 ± 0,49

8,41

12,66 ± 0,96

9,40 ± 0,67

10,04 ± 0,46

10,45 ± 0,31

10,64

9,52ab

 

9,51b

8,02c

7,95c

7,89c

8,34b

10,96a

9,55b

10,43a

10,45a

10,34a

За даними потрійного факторного аналізу ANOVA, генотипи, терміни посівної (PD) та збирання (HD) та взаємодія G x PD суттєво вплинули на вихід цукру у 2016 році (Таблиця 6). PD склав 88,22% від загальної суми площ, тоді як генотипи та взаємодія G × PD склали 5,04% та 3,97%, відповідно. У 2017 році генотипи, PD, HD та взаємодія G x PD вплинули на вихід цукру на рівні ймовірності 1%, тоді як взаємодія PD × HD мала вплив на рівні ймовірності 5%.

Таблиця 6. Результати ANOVA по виходу цукру в 2016 та 2017 роках

Джерело мінливості 2016 2017
SS df MS F % від SS SS df MS F % від SS

G

PD

HD

G x PD

G x HD

PD x HD

G x PD x HD

Похибка

36,8

643,9

4,98

28,9

5,71

3,46

6,06

142,4

4

3

1

12

4

3

12

120

9,2

214,66

4,98

2,41

1,43

1,15

0,5

1,19

7,75**

180,90**

4,20*

2,03*

1,2

0,97

0,43

5,04

88,22

0,68

3,97

0,78

0,47

0,83

21,84

55,89

192,9

47,0

1,59

12,86

15,37

175,61

5

3

1

15

5

3

15

144

4,37

18,63

192,9

3,14

0,32

4.29

1,02

1,22

3,58**

15,28**

158,2**

2,57**

0,26

3,52*

0,84

6,28

16,08

55,51

13,54

0,46

3,7

4,42

SS — сума площ, G — генотип, MS — середнє арифметичне площ, df — ступені свободи, PD — дата посівної, HD — дата збирання, *, ** — вказує на рівні значущості P ˂ 0,05 та P ˂ 0,01.


1256