Технологія «праймінгу» насіння цукрових буряків: вплив на компоненти меляси, вміст та технологічний вихід білого цукру (частина 2)

 

За матеріалами статті на тему «Вплив праймінгу насіння цукрових буряків на компоненти меляси, вміст та технологічний вихід білого цукру» («Impact of sugar beet seed priming on molasses components, sugar content and technological white sugar yield») міжнародного журналу «Рослини, ґрунт та довкілля» («Plant, Soil and Environment») (65) 2019 р.

Результати та обговорення

У середньому, за три роки дослідження (2012-2014 рр.) та в 2014 році було отримано суттєво більший вміст цукру в буряках, вирощених із праймованого насіння, і він був вищим відповідно на 0,4% та 0,9% (абсолютна величина), порівняно з буряками з непраймованого насіння (Таблиця 1). Не було виявлено значного впливу праймінгу насіння на інші якісні ознаки коренів буряка, які змінювалися переважно під впливом погодних умов протягом досліджуваних років, а не від типу насіння.

У даному дослідженні посів праймованого насіння значно підвищив технологічний вихід цукру. У середньому, за досліджуваний період він збільшився на 0,7 т/га та на 7,9%, порівняно з непраймованим насінням (Таблиця 2). Це було викликано більшим вмістом цукру та меншим вмістом α аміно-N в буряках, отриманих із праймованого насіння. Durrant та ін. (1993) виявили збільшення вмісту та технологічного виходу цукру в буряках із праймованого насіння, порівняно зі звичайним насінням, але ця різниця не була статистично значущою (Heyes et al. 1997, Saunders 1998). Однак не було виявлено впливу праймінгу на збільшення вмісту цукру в коренях та технологічний вихід білого цукру.

Таблиця 2. Технологічний вихід білого цукру (т/га) в 2012-2014 рр.

Спосіб обробки насіння 2012 2013 2014 2012-2014

Непраймоване

Праймоване

Сер. зн-ня

LSD0,05

9,0

9,7

9,4

ns

9,9

10,8

10,4

ns

7,5

8,0

7,8

0,60*

8,8

9,5

9,2

0,49*

* Значна середня різниця на рівні α = 0,05; ns — незначна середня різниця на рівні α = 0,05; LSD — мінімальна суттєва різниця.

Вміст сахарози, α-аміно-N, натрію та калію в коренях цукрових буряків виявився однаковим у всіх експериментальних комбінаціях. Коренеплоди масою 601-900 г та 301-600 г характеризувалися найвищим вмістом сахарози та найменшим вмістом α-аміно-N, натрію та калію (Таблиця 3). Корені масою менше 300 г та масою понад 1200 г містили найменше сахарози та найбільше α-аміно-N, натрію та калію. Велика різниця у вмісті сахарози та речовин, які утворюють мелясу, в окремих коренеплодах у розрізі років, є результатом диверсифікації технологічної цінності коренів в окремі роки. Залежність зміни технологічної якості цукрових буряків від їх маси була підтверджена в літературі (Rozbicki та Kalinowska-Zdun 1993, Ostrowska та ін. 2002). У дослідженні не було виявлено впливу праймінгу насіння на технологічну якість коренів залежно від їх маси.

Таблиця 3. Вміст сахарози, α-аміно-N, натрію та калію у цукрових буряках різної маси в 2012-2014 рр.

  Рік Спосіб обробки насіння Маса кореня (г)
≤300 301-600 601-900 901-1200 ˃ 1200
Вміст сахарози (%)

2012

 

 

2013

 

 

2014

непраймоване

праймоване

 

непраймоване

праймоване

 

непраймоване

праймоване

17,1

17,5

 

18,1

17,6

 

16,2

16,3

17,5

17,7

 

18,13

18,3

 

16,5

16,9

17,7

18,0

 

18,68

18,43

 

16,5

16,7

17,5

17,6

 

18,58

17,79

 

16,0

16,4

17,3

17,4

 

18,43

17,60

 

15,9

16,2

Вміст α-аміно-N (ммоль/кг)

2012

 

 

2013

 

 

2014

непраймоване

праймоване

 

непраймоване

праймоване

 

непраймоване

праймоване

38,1

32,4

 

9,2

18,3

 

31,5

33,4

36,2

33,2

 

10,1

14,7

 

33,5

29,2

31,7

31,7

 

11,9

10,2

 

27,9

29,8

31,7

31,7

 

11,9

10,2

 

27,9

29,8

31,7

31,7

 

11,9

10,2

 

27,9

29,8

Вміст натрію (ммоль/кг)

2012

 

 

2013

 

 

2014

непраймоване

праймоване

 

непраймоване

праймоване

 

непраймоване

праймоване

3,3

3,7

 

1,8

1,9

 

1,8

1,9

3,2

3,5

 

1,7

2,0

 

2,0

2,0

4,6

3,7

 

2,3

2,2

 

2,3

2,2

5,4

3,8

 

2,4

2,3

 

2,3

2,3

5,7

4,7

 

2,7

2,10

 

2,7

2,8

Вміст калію (ммоль/кг)

2012

 

 

2013

 

 

2014

непраймоване

праймоване

 

непраймоване

праймоване

 

непраймоване

праймоване

37,2

41,2

 

35,5

34,4

 

38,0

38,1

38,2

37,9

 

33,3

35,4

 

36,2

37,5

40,2

37,0

 

38,1

36,1

 

36,7

39,4

40,9

41,5

 

37,1

37,2

 

37,8

42,0

46,1

44,0

 

38,8

40,7

 

40,9

49,2

Можна зробити висновок, що більший технологічний вихід білого цукру був виявлений у цукрових буряках, отриманих із праймованого насіння, з більшим вмістом сахарози та меншим вмістом α-аміноазоту.


1380