Цукровий бізнес


Продуктивність біотехнологічних гібридів цукрових буряків

Цукровий буряк відноситься до культур інтенсивного землеробства, які потребують значних грошових і матеріальних витрат при вирощуванні. Основним показником інтенсифікації виробництва цукрових буряків залишається рівень урожайності нових гібридів, що відображає не лише вихід продукції з одиниці площі, а й рівень розвитку сільськогосподарської технології. При цьому важливу роль відіграють такі види...


Буряковий жом у контексті розвитку концепції циркулярної біоекономіки (частина 1)

Доведено, що неефективне управління відходами, що є, зокрема, наслідком існуючої лінійної моделі економіки, створює значні ризики для навколишнього середовища і населення. Це актуалізує імплементацію моделі циркулярної економіки, яка передбачає енергозбереження, регенеративне екологічно чисте споживання і виробництво, за прикладом ЄС, що є глобальним лідером із її впровадження. Україні в...


Якість цукру-афінаду при різних температурних режимах

Кристал цукру-сирцю покритий плівкою меляси, що містить домішки та барвники, середня чистота цієї плівки становить близько 70%, її можна досить легко видалити шляхом афінації. Процеси афінації — це обробка кристалів цукру-сирцю концентрованим сиропом для видалення плівки меляси, досягається шляхом змішування цукру з сиропом, а потім центрифугуванням афінаційного утфелю з або без промивання в...


Нові способи контролю збудників хвороб листя цукрових буряків

Збільшення врожайності цукрових буряків є стратегічною метою сучасного сільськогосподарського виробництва. Проте зміни кліматичних умов останніх років негативно впливають на розвиток усіх стратегічно важливих культур, у тому числі й цукрового буряка. Екстремальні умови 2020 року, коли пилові бурі змінилися проливними дощами, змусили багатьох аграріїв пересівати значні площі. Цукровий буряк —...


Вирощування цукрових буряків в Індії: перспективи виробництва біоетанолу та супутніх продуктів із доданою вартістю (частина 1)

Цукровий буряк є важливою культурою в період поширення COVID-19, оскільки він має високий потенціал виробництва етанолу та коротший вегетаційний період. Життєвий цикл цієї культури становить п’ять-шість місяців з урожайністю 60-80 т/га-1 та цукристістю 15-17%. Незважаючи на те, що цукровий буряк відомий як культура помірного кліматичного поясу, було досягнуто значних успіхів для вирощуван...


Вирощування цукрових буряків в Індії: перспективи виробництва біоетанолу та супутніх продуктів із доданою вартістю (частина 2)

За матеріалами статті на тему «Вирощування цукрових буряків в Індії: перспективи виробництва біоетанолу та супутніх продуктів із доданою вартістю» («Sugar Beet Cultivation in India:...


Природне охолодження цукрових буряків під час зберігання

Зберігання цукрових буряків є технологічним завданням у виробництві цукру. Поки що немає повністю розробленого регламенту з питань їх зберігання. Рішення сільськогосподарських виробників щодо забезпечення зберігання цукрових буряків часто є суб’єктивним без додаткового аналізу обсягів зберігання. Широко впроваджується середньострокове (більше 1 місяця) та довготривале зберігання (більше 2 мі...


Придатність відходів цукрових буряків для виробництва водневмісного газу

Енергетика відіграє важливу роль у формуванні та підтримці сучасної економіки. З індустріалізацією постійно зростає потреба в енергії, для задоволення якої використовуються викопні види палива, ядерне паливо та відновлювані джерела енергії. Найважливішими причинами нещодавнього зростання інтересу до альтернативних відновлюваних джерел енергії є обмеженість викопного палива, коливання цін на нафту,...


Особливості ринку органічного цукру в ЄС

Останнім часом все більше і більше європейців зосереджуються на своєму раціоні та стійких методах виробництва, відповідно за останні роки європейський ринок органічної продукції – другий за величиною у світі після США – продемонстрував значне зростання.

Пошук