Рішення від Агрінос® для підвищення продуктивності цукрових буряків

 

(За матеріалами журналу «Цукровий бізнес»», №3 (5), серпень 2018 р.).

У статті подано рекомендації щодо систематизованого підхіду у використанні біостимулятора Агрінос Б® та консорціуму мікроорганізмів Агрінос А® для стабілізації умов живлення рослин, зміцнення кореневої системи та загального габітусу рослин на ранніх етапах вегетації, що призводить до підвищення показників урожайності на 9-11% та виходу цукру на 0,5-0,8%.
 

Якщо подивитись на динаміку врожайності сільськогосподарських культур, то можна побачити суттєве зростання цього показника за останні 20-25 років. Культури, які українські аграрії вважають стратегічними, а серед них – і цукрові буряки, подвоїли свою середню урожайність. Можна виділити декілька факторів, які стали визначальними: розвиток технічного забезпечення; акцент на збалансованому живленні рослин протягом усього вегетаційного періоду та поява нових формуляцій добрив; розвиток систем захисту з акцентом на повний захист від шкодочинних об’єктів; проривні досягнення селекціонерів. І саме названий останнім фактор, насправді визначає наше уявлення про потенціал продуктивності сучасних сортів і гібридів.

Як аксіому, ми знаємо – потенціал продуктивності цукрових буряків є вищим від 120 т/га, як факт – середня врожайність цукрових буряків в Україні «у сприятливий рік» – сягає 50 т/га. Безсумнівним є факт величезного розриву між генетично-обумовленим і фактичним рівнем урожайності культури. І тому зусилля технологів спрямовуються на пошук таких елементів технології вирощування, які дали б змогу якнайповніше реалізувати потенціал продуктивності рослин.

Компанія Агрінос® пропонує для буряківників два концептуальних рішення, які базуються на застосуванні двох препаратів – Агрінос А® та Агрінос Б®. Застосування першого препарату оптимізує процеси живлення у широкому спектрі ґрунтових умов, а другого  – підвищує ефективність фотосинтезу, стимулює транспорт речовин, активізує ростові процеси та збільшує стійкість рослинного організму до абіотичних стресових факторів.

Зверніть увагу, яких показників досягають буряківники з нашими рішеннями у Великобританії та в Україні (рис. 1).

При цьому схеми застосування продуктів були принципово різними:

 • У Британії ми реалізовували комплексний підхід: і оптимізація умов живлення, і активізація ростових процесів у цукрових буряків протягом перших тижнів вегетації – до фази 12 листків. Схема застосування препаратів була наступною: Агрінос А®, 4 л/га + Агрінос Б®, 2 л/га, як бакова суміш для внесення у ґрунт при сівбі; Агрінос Б® листкове підживлення по 2 л/га у фази 4 і 8 листків.
 • В Україні вже два сезони ми працюємо нашим продуктом Агрінос Б®, переважно як антистресантом, дія якого спрямована на запобігання негативним наслідкам гербіцидних стресів і високих температур при дефіциті вологи. Сукупно ми використовували 4 л/га Агрінос Б® для 2-3 обробок.

Про те як працюють препарати та в чому криється ефективність їх роботи – далі по тексту.

Для того щоб оптимізувати живлення, потрібно подбати про наступні речі: здоров’я і потужний розвиток кореневої системи; повноцінність і збалансованість живлення рослин при пікових концентраціях окремих елементів у ґрунтовому розчині; можливість живлення у широкому діапазоні кислотності ґрунтового розчину; можливість споживання води та поживних речовин при високій концентрації солей (високий осмотичний тиск); метаболізація малорозчинних і нерозчинних сполук із ґрунту.

У значній мірі покращити ці умови можна за рахунок розвитку корисної мікрофлори ґрунту, адже рослина перебуває у постійному контакті з ґрунтовим мікробіомом [2,3] (рис. 2).

За даними дослідницького центру «The scientist» (США), питома поверхня кореневих волосків на одній рослині у середньому становить 600 м2.

Лишень уявімо собі, з якою кількістю колоній мікроорганізмів одночасно співпрацює рослина на такій величезній площі поверхні ризосфери! І це двостороння взаємодія – рослина виділяє у ризосферу ексудати, які потрібні для підтримки життєдіяльності певних видів мікроорганізмів (зокрема – полісахариди, флаваноїди), а натомість отримує потрібні для своєї життєдіяльності катіони й аніони поживних речовин.

У продукті Агрінос А® міститься спеціально селектований консорціум мікроорганізмів, який допомагає рослині метаболізувати азот, фосфор, калій, сірку, кальцій, цинк. Робота цього «штучного мікробіому» може здійснюватись у широких межах кислотності ґрунтового розчину, високих рівнів осмотичного тиску та за наявності в розчині аніонів і катіонів активних солей, в аеробних і анаеробних умовах. На підвищення ефективності живлення рослин працюють більше 20 видів (!) мікроорганізмів.

Численні виробничі випробування демонструють підвищення урожайності на рівні 8-14% у польових культур і більше 20% в овочевих.

Нині аграрії чітко розуміють, що підвищення стійкості рослин до стресових чинників довкілля є визначальним фактором збереження урожаю в полі та підвищення його якості. І коли мова заходить про шкоду від впливу стресового чинника, чи комплексу чинників, то ми бачимо зів’явше листя, зміну кольору тканин тощо... Проте, це лише візуальні ознаки, що сигналізують про небезпеку значно більшої шкоди, а саме – зупинку росту та розвитку.

Застосування комплексного препарату Агрінос Б® дозволяє мінімізувати вплив стресових чинників за рахунок того, що в його складі знаходяться «біогенізовані», швидкодоступні поживні речовини, які можуть включатись у метаболізм рослини навіть тоді, коли та знаходиться у стані глибокого стресу.

На думку вчених університету штату Айова [1], в ієрархії усіх елементів живлення є чотирнадцять таких, без наявності яких життєдіяльність рослин припиняється (рис. 3).

Перших три – вуглець, водень і кисень – рослина отримує із вуглекислого газу, повітря та води. У процесі фотосинтезу ці три елементи формують саме «тіло» рослини, бо вони є базовими елементами у будові всіх клітин, тканин і органів. Інші одинадцять споживаються, як катіони або аніони, і є не менш важливими для забезпечення усіх життєвих функцій рослин.

Усі ці елементи присутні в препараті Агрінос Б®, причому у біогенізованому вигляді – вони продуковані у процесі ферментації біологічного субстрату (на основі морських креветок).

Також препарат містить L-амінокислоти. В їх числі такі важливі, як: аланін, аспарагін, аспартікова кислота, гліцин, глютамін, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, фенілаланін, пролін, треонін, валін та ще деякі інші (приблизно 15% є унікальним «ноухау» компанії).

Про роль амінокислот у живленні рослин можна знайти багато публікацій, як в українських спеціалізованих виданнях [4], так і в зарубіжних [5].

Великою перевагою цього препарату є наявність у ньому хітозану та глюкозаміну (по 4%). Ці речовини мають дуже потужні регуляторні властивості для багатьох метаболічних процесів [6]:

 • як стимулятори росту вегетативної маси, вони ефективні навіть при дуже низькій концентрації 10 мг L-1;
 • рослини, що оброблені хітозаном, потребують на 26-43% менше води для виробництва одиниці сухої речовини. Переважно за рахунок оптимізації транспорту;
 • стимулюють продукування жасмінової кислоти, яка регулює роботу стоматичних пор;
 • стимулюють процеси: фотосинтезу, ембріогенезу та цвітіння (поки що невідомі механізми, станом на 2013 р.);
 • містять 6-8% азоту;
 • катіонні властивості хітозану та глюкозаміну роблять його придатним для утворення комплексонів з іонами міді, цинку, заліза та іншими, але не лужними чи лужно-земельними металами. Одні з найпотужніших природних хелатоутворювачів;
 • антиоксиданти – їх наявність сприяє безперешкодній експресії генів і «беззбійній» реплікації ДНК.

Що відомо про хітозан, як про біофунгіцид та репелент? (Компанія Агрінос® не позиціонує свої продукти у цьому сегменті, але варто знати наступне) [7]:

 • додавання хітозану зміцнює мікробіом у ризосфері та дозволяє змістити мікробний баланс на користь корисних мікроорганізмів;
 • хітозан – як «НОД-фактор» для мікроорганізмів і мікоризи;
 • встановлено ефективність хітозану проти грибкових патогенів (особливо фузаріум, фітофтора, ооміцети та сіра пліснява – як для біотрофних, так і для некротро-фічних патогенів);
 • встановлено ефективність проти бактеріальних патогенів (деяких патогенних для рослин видів псевдомонас, бациллюс і стрептоміцетів);
 • ефективний проти рослинних вірусів, бо змінює реакцію рослин на інфікування. Вчені припускають, що перенос вірусних частинок порушується (хітозан викликає гіперчутливість до інфекцій);
 • репелент для комах (в основному для личинок);
 • опосередковано, але достовірно, скорочує ураження нематодами, діючи як пробіотик росту корисних хітинолітичних мікробів, які паразитують на яйцях нематод, а також за рахунок продукування аміаку при мінералізації.
Особливості застосування препаратів

Мікроорганізми препарату Агрінос А® знаходяться у дорміфікованому стані (спори, цисти), тому шляхи його застосування достатньо диверсифіковані та легко «вписуються» у систему існуючих елементів технологій. Препарат слід застосовувати для обприскування ґрунту або внесення безпосередньо у ґрунт. Спори мікроорганізмів не чутливі до ультрафіолетового спектру сонячного сяйва, тому можна застосовувати вдень. Застосовувати можна або чистий препарат, або в суміші з рідкими добривами чи пестицидами.

Норми та дози застосування: одноразово 4 л/га перед сівбою; або дворазово по 2 л/га (перед сівбою та при внесенні у міжряддя рідких добрив); або при фертигації – у перший полив 2 л/га, у наступні – до 1 л/га.

Агрінос Б® може застосовуватись для самостійного внесення або додадаватись до бакових сумішей агрохімікатів. Норми використання – від 1,0 л/га до 4 л/га. Терміни застосування: відповідно до настання критичних періодів в онтогенезі рослин або у прив’язці до стресових чинників. Найкраще – до початку прогнозованого стресового явища (профілактично) або при перших ознаках стресу на рослинах. Профілактичне застосування може бути з нормами 1,0 л/га, для зняття стресів – збільшувати дозу або частоту застосування.

Застереження

На сьогодні застережень по взаємодії компонентів препаратів із д.р. фунгіцидів, інсектицидів чи гербіцидів не виявлено. Проте, ми продовжуємо дослідження у цьому напрямку, і при появі нових фактів обов’язково інформуватимемо додатково.

До появи іншої інформації із офіційних джерел http://ua.agrinos.com – не змішувати з сірковмісними, мідьвмісними препаратами та тірамом.

Перевіряйте сумісність препаратів у баковій суміші, відповідно до прийнятих правил. Дотримуйтесь правил приготування робочих розчинів.


1752