Німецькі технології у вирощуванні цукрових буряків

 

Господарство Osterland Landwirtschafts GmbH розташоване на півдні Саксонії-Анхальт в Німеччині та займається вирощуванням цукрових буряків та інших сільськогосподарських культур в умовах, дуже подібних до тих, що в Україні.

За 20 років середній рівень опадів складає приблизно 500 мм, але в минулому році випало лише 269 мм опадів, відповідно середній рівень опадів зменшився. Середня температура становить 9,6°С. Земельний банк — 3 602 га. У 2019 році планується збільшити посівну площу під цукровими буряками до 448 га, порівняно з 380 га — у 2018 році та 300 га — у 2017 році.

Сівозміна

У структурі посівних площ господарства частка цукрових буряків складає 12%, які сіються як мінімум із 5-річною перервою, завдяки чому зменшується фітосанітарний тиск (нематоди, ризоктонії, церкоспори) та ризик збільшення концентрації втрат через несприятливі погодні умови.

Варто відзначити, що частка буряків у сівозміні не повинна перевищувати 20-25%.

Приклад сівозміни господарства Osterland Landwirtschafts GmbH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
буряки озима пшениця озимий ячмінь озиме жито озима пшениця ярі зернові буряки            
буряки кукурудза на силос озима пшениця озимий ячмінь озиме жито озима пшениця кукурудза на силос озима пшениця буряки        
буряки озима пшениця озимий ячмінь озиме жито озима пшениця озимий ячмінь   озима пшениця озимий ячмінь буряки      
буряки озима пшениця озимий ячмінь люцерна люцерна люцерна озима пшениця кукурудза на силос озима пшениця озиме жито озима пшениця ярі зернові буряки

Обробка ґрунту

Після збирання культури-попередника проводиться лущення стерні культиватором у 2-3 проходи, кожен раз збільшуючи глибину обробки, залежно від кількості падалиці та пожнивних решток. Глибина заробки становить 6-18 см.

Згідно рекомендацій, кожні 5-7 років напередодні оранки по стерні вноситься дефекат (CaO) (відходи цукрового заводу в м. Цайц) та проводиться підтримуюче вапнування (близько 30-40 ц/гa).

При підготовці до посівної цукрових буряків проводиться оранка глибиною 28-30 см без прикочування, оскільки 4-х місяців зими цілком достатньо для усадки ґрунту. Щороку господарство проводить оранку приблизно 20-25% загальної посівної площі (3 602 га), із яких на площі, відведені під буряк, припадає повна 100%-ва оранка.

Рекомендації по внесенню добрив

Фактори, що впливають на потребу у добривах: вміст глини та гумусу, показник pH, глибина орного шару, активність ґрунтових організмів, тип ґрунту, каменистість ґрунту, очікуваний врожай, попередник.

У Німеччині аналіз вмісту N є дуже важливим, тому щороку обов’язково визначаються потреби азоту в ґрунті. До початку вегетації у зразках із глибини 0-30 см, 30-60 см визначається доступний мінімальний вміст N. Окрім того, кожні 6 років обов'язково проводиться аналіз ґрунту на вміст мікроелементів (фосфору, калію, магнію, pH (кальцію), гумусу).

Кількість внесення добрив залежить від потреби культури, у відповідності до прогнозу на врожай, доступних рослині елементів, що визначається на основі ґрунтового аналізу, залишків врожаю попередника, а також багаторічного внесення органіки.

Приклад визначення N мін. у 2017 році (проводиться в лютому-березні)

Культура Розрахункова врожайність, т/га Глибина відбору проб, см NO3, кг NH4, кг N min, кг Залишки від попередника або від внесення органіки, кг Всього азоту доступно, кг/га Необхідно внести добрив, кг (не більше 100 кг за раз)
буряки 85 0-30 91 1 92 10 102 40 0 0
                     
буряки 85 0-30 91 5 96 10 106 35 0 0

У 2017 році визначення мінімального вмісту азоту виконувалося з відбиранням проб на глибині 0-30 см, однак сьогодні, згідно діючого законодавства, визначення вмісту азоту потрібно виконувати на глибині не менше 60 см та, навіть, 90 см.

Приклад аналізу на мінеральний азот, Україна, 2016 рік

Поле Глибина відбору проб, см N-NH4, мг/кг N-NO3, мг/кг мінеральний азот, мг/кг N-min, кг/га N min 0-60 см, кг/га
1 0-30 10,7 37,1 47,8 201

278

30-60 6,19 12,2 18,4 77
0-30 13,4 8,15 21,6 91 225
30-60 7,59 24,4 32 134
0-30 11,6 20,6 32,2 135 234
30-60 9,47 14,1 23,6 99
2 0-30 6,49 20,3 26,8 113 264
30-60 13,8 22,2 36 151
0-30 33,6 48,6 82,3 346 451
30-60 10 15 25 105
0-30 7,53 21,6 29,1 122 202
30-60 6,38 12,5 18,9 79
3 0-30 7,67 36,1 43,8 184 265
30-60 6,44 12,9 19,4 81
0-30 9,36 15,2 24,6 103 196
30-60 8,77 13,2 22 92
0-30 9,95 38,9 48,9 205 286
30-60 5,65 13,5 19,2 81

Для отримання врожайності цукрових буряків 100 т/га необхідно приблизно 160-170 кг азоту. Відповідно, всі три поля перевищили допустимі рівні азоту, так як, за даними таблиці, мінімальний вміст азоту в ґрунті був на достатньому рівні, тому цукрові буряки не мали необхідності додаткового внесення азотних добрив.

Внесення добрив

Господарство регулярно вносить органічні добрива (органіку від тваринництва або залишки виробництва біогазу) на поля в сівозміні, але не прямо під буряки. Внесення органічних добрив допомагає підтримувати родючість ґрунту на високому рівні, при цьому враховується вміст гумусу та структура ґрунту, який забезпечується мікроелементами (Бор, Цинк, тощо), а також відбувається засвоєння азоту протягом вегетації.

Як правило, дефекат вноситься, за необхідності, восени кожні 5-7 років. Мінеральний азот зазвичай вноситься у виді KAS (27% N + 4% Mg або NPK 15-15-15) до початку посівної.

Мікроелементи — 1л Бору (20%) та 2л Nutri-Phite (стимулятор, що містить Фосфор, Калій, Азот) — завжди вносяться після змикання рядків (кінець червня – початок липня), що забезпечує підживлення по листках. Внесення мікроелементів відбувається подібно до внесення гербіцидів, витрата води складають 300-400 л (для позакореневого підживлення).

Посівна

Після збирання врожаю проводиться осіння оранка, а навесні — боронування, після якого здійснюється підготовка посівного ложа за допомогою компактора, який вирівнює та ущільнює посівну площу. Посів здійснюється у добре підготоване ложе, глибина посіву складає 2,5 см, міжряддя — 45 см, відстань в ряду — 20,5 см. Технологічна колія — 1 п. од./га. Цільова густота стояння до збирання 90-95 тис./га.

Гібриди відбираються за параметрами найвищого збору цукру, стійкості та толерантності до хвороб (CSY). На даний момент господарство використовує 75% насіння сортів, стійких до нематоди, та 25% насіння гібридів, стійких до ризоманії. Гібриди оновлюються кожні 2-3 роки (залежно від результатів офіційної реєстрації). Насіння необхідно садити таким чином, щоб воно мало доступ до ґрунтової вологи.

Засоби захисту рослин

У 2018 році підприємство проводило дві обробки гербіцидами, а третя обробка була механічною. Перша обробка зазвичай проводиться на 3-4 тиждень після посіву, в залежності від погодних умов та розвитку рослин, а також враховуючи бур’ян-орієнтир, такі як лобода біла (Chenopodium album), підмаренник (Galium aparine), гірчак берізковидник (Polygonum convolvulus), падалиця ріпаку (Brassica napus), тому що інколи у сівозміні трапляється олійний ріпак. У минулому році під час першої обробки гербіцидами було використано 200 л води/га, аналогічно до другої післясходової обробки.

Приблизно за 2 тижні до змикання рядків виконувалося механічне просапування 18-рядковим культиватором Einböck Chopstar. Виконуючи механічне просапування за 14 днів до змикання рядків, коли буряки досить маленькі та мають по 8-12 листків, швидкість культиватора становить 8-12 км/год.

Підприємство практикує дану схему післясходової обробки посівів третій рік поспіль та цілком задоволене результатами, адже завдяки рихленню забезпечується розпушення та краща аерація верхніх шарів ґрунту, буряк отримує кращий доступ до поживних речовин, особливо азоту, зменшується розвиток та поширення бур’янів у міжряддях. З економічного боку, не потрібно проводити три чи, навіть, чотири обробки гербіцидами, що значно заощаджує витрати на ЗЗР. Крім того, зменшується стресовість буряків від реакції на гербіциди, відбувається швидше змикання рядків.  

Контроль цвітухи

Контроль цвітухи — звичайний для підприємства процес, який здійснюється в липні 1-2 рази вручну найманою робочою силою для уникнення або запобігання зараження поля на стадії дорослих буряків.  

Ще однією проблемою регіону є шкідники, особливо з сівозміною довгої ротації. При прояві захворювання підприємство застосовує стандартну фунгіцидну обробку — 0,5 л Ortiva (250 г/л Азоксистробіну), 1 л Juwel (125 г/л Епоксиконазолу та 125 г/л Крезоксим-метилу) — до 1-го серпня. Якщо ураження листя хворобами становить менше 5%, то зі 100 відібраних листків лише 5 листочків будуть інфікованими будь-яким захворюванням. У випадку перевищення рівня в 5%, обробку потрібно проводити до 1 серпня, якщо рівень ураження не перевищує 5%, в обробці немає необхідності, так як відсутній вплив на вихід цукру.

Починаючи з 1 серпня у буряків збільшується стрес, відповідно рівень ураження хворобами листя може перевищувати 15%, а починаючи з середини місяця він може перевищувати 45%, що має значний вплив на врожайність.  

Контроль нематоди

Навіть при сівозміні довгої ротації, тобто як мінімум із 5-річною перервою, протягом останніх 5 років на бурякових полях все рівно було виявлено досить інтенсивний розвиток нематоди. За роки спостережень також було виявлено досить низький рівень ураження нематодами, що надходять переважно з попередніх культур, а також через присутність ріпаку та олійного ріпаку у сівозміні. Навіть при низькому рівні ураження, підприємство вирішило з метою підстрахування використовувати стійкі до нематоди гібриди буряка. Основна мета полягає в тому, щоб забезпечити збереження врожайності, що забезпечується шляхом відбору проб ґрунту відразу після збирання врожаю та навантаження кагатів, оскільки саме в цей період ґрунт є оптимально однорідним та перемішаним.

Відбір зразків проводять протягом перших 24 годин після навантаження буряків, між проходом коліс навантажувача. Відбирається 30-40 проб по довжині всього кагату. Для кожного кагату (поля чи ділянки поля) вираховується середнє значення. Органічні залишки (рештки гички, коренеплодів) пропускаються через сито. Сукупний зразок (500 г) до аналізу по можливості зберігається в холоді (нижче 8°C, але не заморожується).

Збирання врожаю

У своєму розпорядженні господарство має самохідний бурякозбиральний комбайн Rexor 620 Grimme, обладнаний дисковими копачами, які забезпечують оптимальне корчування з мінімальними втратами на обламані хвости.

Збирання здійснюється з навантажувачем. Уся польова техніка, задіяна в процесі збирання врожаю, має шини низького тиску (не більше 1 бар) для зниження ризиків ущільнення ґрунту. Копка проходить у 3 етапи, відповідно до термінів поставки сировини на завод. Як правило, копка відбувається приблизно за 1-2 тижні до поставки на завод для забезпечення оптимальної просушки коренеплодів.

Зберігання буряків

У Німеччині зберігання цукрових буряків здійснюється подібно до України — в кагатах, розташованих на краю поля для навантажувача Maus. Після 20 листопада кагат обов’язково накривається нетканим полотном для захисту від морозів, а також від сонця (пересихання) та опадів (проникаючої вологи). Спеціальний сервіс виконує укривання та розкриття кагату. Тривалість кампанії складає близько 125 днів (вересень-січень), що є цільовим показником цукрового заводу.

Калькуляція витрат

Вартість стійких до ризоманії гібридів складає 190 євро, а гібриди, стійкі до нематоди, коштують 230-240 євро. 

Щодо контролю бур’янів, гербіцидна та механічна обробка коштують по 40 євро, фунгіцидна обробка коштує 55 євро.

Контроль цвітухи коштує приблизно 100 євро/га.

Збирання врожаю, враховуючи комбайн та навантажування, коштує досить дешево — 100 євро, тому що господарство має всій власний бурякозбиральний комбайн та навантажувач.

З урахуванням скорочення врожайності приблизно на 1-1,5 т через розвиток бур’янів у регіоні, загальна вартість вирощування цукрових буряків складає 1540-1600 євро/га.

У 2017 році підприємство заключило договір на поставку 240 тис. т буряків. Рік виявився досить вдалим, випало майже 600 л опадів — вище середнього рівня. Урожайність цукрових буряків досягла майже 100 т/га. Посівна площа склала 297, 69 га, із якої було зібрано майже 300 тис. т буряків із цукристість 18,25%. Вихід цукру з гектару склав 16,28%.

Базова ціна законтрактованих буряків склала 21 євро, окрім того господарство отримало бонуси за ранню та пізню поставки сировини. За виконання усіх умов договору бонуси склали 4,5 євро, за продовження співпраці з заводом ще як мінімум на 2 роки бонуси склали також 4,5 євро.

З урахуванням загального обсягу поставленої сировини, у 2017 році виручка господарства досягла 3 тис. євро/га завдяки високій врожайності. Проте 100 т/га виходить не кожного року. Чистий прибуток склав 1200 євро/га.

Господарство з нетерпінням очікує на те, що відбудеться у  2019 році, тому що в минулому році при 270 л опадів урожайність буряків склала 70 т/га, проте, беручи до уваги дефіцит опадів, це — досить непоганий показник.

КОНВІЗО®СМАРТ

У Німеччині гербіцид КОНВІЗО®СМАРТ все ще очікує на офіційну реєстрацію, а гібриди КВС вже затверджені. В Україні доступними є два гібриди СМАРТ КАЛЕДОНІЯ КВС (EPD) та СМАРТ ДЖОКОНДА КВС (EPD), а в 2019 році на ринок планується випустити ще 3 нових гібриди.

Щодо обробки насіння, компанія КВС пропонує стандартну фунгіцидну та посилену інсектицидну обробку. Додаткова обробка насіння мікроелементами є новинкою від КОНВІЗО®СМАРТ. 

За матеріалами виступу Андреаса Кріґа, керівника консультаційного відділу KWS (Німеччина), на тему «Німецькі технології у вирощуванні буряків» під час Секції «Технологія вирощування цукрових буряків» у ході Третього міжнародного конгресу виробників та переробників цукрових буряків «Sugar World 2019» (м. Бровари, 27 лютого).


1827