Листкове підживлення цукрових буряків

 

(За матеріалами журналу «Цукровий бізнес»», №1 (7), лютий 2019 р.).

Перш ніж розпочнемо розглядати тему листкового підживлення цукрових буряків мікроелементами, варто ще раз нагадати, що рівень урожайності, як і технологічна якість продукції, визначається інгредієнтом, який є мінімальним по відношенню до потреб рослини.

Важливим фактором забезпечення високих врожаїв цукрового буряка є раціональна система удобрення. Для того щоб отримати хороший врожай цукрових буряків з високою технологічною якістю, слід належним чином задовільнити потребу буряків у мінеральних елементах ( макро- та мікроелементи). Перш за все, маються на увазі такі хімічні елементи, як бор, марганець, цинк та мідь. Звичайно, застосування мікроелементів у виробництві цукрових буряків не призводить до такого значного збільшення урожаю, який фіксується при застосуванні макроелементів, однак їхнє значення складно переоцінити, оскільки вони беруть участь у всіх фізіологічних процесах розвитку рослин, підвищують ефективність багатьох ферментів у рослинному організмі та покращують засвоєння рослинами елементів живлення із ґрунту.

Контрольні та регулюючі функції мікроелементів

Мікроелементи необхідні рослинам в обмежених кількостях, проте кожен елемент виконує строго визначені функції в обміні речовин, живленні рослин і не може бути замінений іншим елементом. Отже, зрозуміло, мікроелементи виконують численні фізіологічні функції, які можна назвати контрольно-регулюючими (Рис. 1). На малюнку показані основні функції мікроелементів у рослині. Слід пам’ятати, що крім зазначених вище функцій, вони контролюють ще цілий ряд життєвих процесів, які впливають на виробничу продуктивність та якість цукрових буряків. Крім того, варто мати на увазі той факт, що якщо навіть мікрокомпонент не впливає на якусь певну функцію безпосередньо, то однаково він впливає на неї опосередковано.

Наприклад, як видно на Рисунку 1, бор, який є найважливішим мікроелементом для живлення цукрових буряків, не приймає участі у формуванні азотонасичення рослин. Однак, бор, окрім решти численних функцій, які він виконує в рослині, опосередковано формує азотний метаболізм.

Перш за все, слід наголосити, що бор бере участь у формуванні клітинної структури головного кореня буряка (контролює введення кальцію у структуру стінок клітин), також контролює активність ауксинів (гормонів росту), які відповідають за ріст наймолодших клітин (меристем верхівкових), бере безпосередню участь у розвитку кореня та надземних частин рослини. Бор приймає участь у метаболізмі вуглеводів і синтезі матеріалу клітинних стінок.

Оптимальне забезпечення бором сприятливо впливає на поглинання рослинами необхідних елементів живлення (у першу чергу K і P). Бор бере активну участь у синтезі та транспортуванні цукру, тобто регулює синтез і транспорт вуглеводів, покращує засвоєння рослинами азоту.

Листкове підживлення буряків мікроелементами

Щодо листкового підживлення рослин мікроелементами, то тут варто одразу зазначити, що цей спосіб слід розглядати як базовий, оскільки він цілком задовольняє потреби цукрових буряків у мікроелементах. Так як у випадку з іншими сільськогосподарськими рослинами, плануючи систему живлення мікроелементами цукрових буряків, слід спочатку оцінити умови (з точки зору ризиків, при яких може виникнути дефіцит елементів живлення) і при необхідності застосувати профілактичне підживлення. Мікроелементи беруть участь у всіх фізіологічних процесах розвитку рослин, підвищують ефективність багатьох ферментів у рослинному організмі та покращують засвоєння рослинами елементів живлення із ґрунту. Крім того, мікроелементи є активними каталізаторами, які пришвидшують біохімічні реакції в рослині. Важливо відзначити, що дефіцит мікроелементів візуально може не проявлятися, і зниження врожайності може відбуватися взагалі без прояву зовнішніх ознак.

Тому правильне діагностування неінфекційного захворювання рослин вимагає від аграрія не лише доброї теоретичної підготовки, але й відповідного практичного досвіду, ситуація ускладнюється тим, що симптоми дефіциту елементів живлення часто збігаються. Ось як виглядають найбільш характерні ознаки дефіциту мікроелементів у цукрового буряка:

  • Бор – перші ознаки нестачі бору проявляються на початку вегетаційного періоду навіть за незначної відсутності цього елемента. Сповільнюється ріст рослини, листя в’яне, скручується та всихає.

У більшості випадків ці симптоми схожі на ознаки, які виникають за нестачі інших елементів, тому легко можна помилитися у діагностуванні.

Слід пам’ятати, що при значному дефіциті бору з’являються типові ознаки, характерні лише для цього елемента. Приблизно у травні/червні (часом навіть ще раніше), тобто починаючи від фази появи 4-6  листочка і до фази змикання рядків, на листках буряків можуть з’явитися ознаки гангрени серцевого листя буряка. Першими проявами хвороби є виразна деформація листя, що полягає у надмірному розростанні листкової пластинки при одночасному пригніченні росту нервових волокон.

Наступний етап захворювання характеризується подальшою деформацією листя – молоді листочки, щільно розростаючись, починають скручуватись та видовжуватись, тобто зменшується поверхня листків.

Врешті-решт верхівка пагону починає чорніти, в’янути, а всередині коренеплодів утворюються темні плями, які з часом стають некрозними та поширюються до головного кореня (Рис. 2). У кінці липня – на початку серпня наступна стадія хвороби проявляється симптомами, які можна охарактеризувати, як суха та серцевинна гниль кореня буряка (гниль сердечника). Верхня частина голови кореня чорніє та починає загнивати. Спостерігається так зване відмирання верхівкової точки росту. Численні повздовжні тріщини, що з’являються на голові кореня, сприяють просуванню інфекції до середини тіла головного кореня. У верхній частині коренеплоду з’являється виразка.

Як прояв захисної реакції, рослина формує розетку бічних листків, які надають нетипової форми для листяної верхівки буряка.

  • Марганець – оскільки при нестачі марганцю в рослині значно знижується вміст хлорофілу, то першими ознаками є плямистість листя (хлорозні плями по всій листковій пластинці). Загальні візуальні симптоми нестачі марганцю проявляються хлорозом між прожилками листя, що надає йому мармурового забарвлення (Рис. 3). Листки закручуються вгору, трапляється, що середня частина листкової поверхні (ділянка хлорозної тканини) відмирає. Іноді ці симптоми можна помилково вважати ознаками нестачі магнію, проте слід чітко усвідомити, що на відміну від магнію, вони з’являються, у першу чергу, на молодому листі.
  • Мідь – з огляду на те, що мідь має низьку мобільність, в рослині її нестача проявляється в основному на наймолодших листках. Характерними для дефіциту міді ознаками є гальмування росту головного кореня при одночасному формуванні численних бічних коренів. Листя набуває темно зеленого кольору, при цьому молоде листя скручується або викривлюється, а старе – відмирає.
  • Цинк – типовими ознаками нестачі цинку може бути поява на листі жовтих плям, які з часом біліють. Гальмування загального росту рослини, листя дрібнішає, іноді скручується (так звана карликовість листя).

У світлі наданої вище інформації, варто ще раз підкреслити, що ефективна стратегія удобрення цукрових буряків, спрямована на отримання високих урожаїв, повинна завжди передбачати профілактичне застосування мікроелементів, зокрема тих, які особливо впливають на продуктивність врожаю.

Отже, цукрові буряки, у першу чергу, слід підживлювати бором, а при необхідності – також марганцем, цинком та міддю (Табл. 1).

Разом з тим не варто забувати, що чудовим джерелом мікроелементів для культивованих рослин є натуральні добрива, зокрема, гній (Табл. 2). Хоча гній не замінить профілактичного внесення найважливіших мікроелементів при вирощуванні цукрових буряків, тим не менше, завдяки оптимальній швидкості розкладання гною найбільша кількість поживних інгредієнтів з цього добрива вивільнюється у ґрунт вже в липні-серпні (саме у цей період ґрунт має найвищу температуру).

Однак, спираючись лише на удобрення гноєм, особливо у початковий період росту цукрових буряків, можна призвести до голодування рослин. Тим більше, що гній, наприклад, містить відносно незначну кількість бору. Застосування стандартної дози цього добрива, тобто 30 т/га дозволяє задовільнити потреби у живленні буряків лише на 20-30%.

Варто зауважити, що різкий дефіцит бору може призвести до зниження врожаю коренеплодів навіть до 50%, та на декілька відсотків зменшує поляризацію, що спричинює зменшення виходу цукру на гектар.

Терміни виконання позакореневого підживлення

Обприскування мікроелементами цукрових буряків повинно проводитись з фази 4-6 листка до фази повного змикання рядків. Однак, на ранніх стадіях розвитку рослини потребують для живлення значної кількості бору.

Обмеженомий доступ до цього елемента (у результаті, наприклад, посухи) часто призводить до виникнення гангрени серцевого листя буряка. У такому випадку рекомендується якнайшвидше провести обприскування буряків мікроелементами (буває, що першу підкормку бором треба проводити ще на стадії першої пари справжніх листочків).

Найчастіше цукрові буряки підживлюються мікроелементами у два-три етапи. Перше позакореневе підживлення цукрового буряка проводиться у фазі 4-6 листка незначними дозами (мале покриття ґрунту рослинами).

Таке підживлення стимулює ріст та розвиток рослин, підсилює стійкість до хвороб та несприятливих погодних умов. Наступне підживлення проводиться через 10-14 днів, а третє підживлення проводимо повною дозою у період змикання міжрядь.

Кількаразове застосування мікроелементів особливо важливе для бору, оскільки цей елемент характеризується вкрай слабкою мобільністю у рослині. Відтак, доцільним є систематичне підживлення культивованих рослин бором.

Листкове підживлення буряків мікроелементами залежно від потреби

Із заголовка випливає, що листкове підживлення мікроелементами повинно проводитися у залежності від потреби цукрових буряків у поживних інгредієнтах (Табл. 3).

Проте, на практиці визначити конкретні дози, які слід застосувати, надзвичайно складно. Це пов’язано з дуже багатьма факторами, які визначають (регулюють) доступність мікроелементів із ґрунту, також від виду застосованих добрив та умов, при яких була проведена процедура удобрення.

Важливо, щоб листкове підживлення мікроелементами проводилось саме у критичні фази розвитку рослин цукрового буряка.

Сьогодні на ринку присутній великий вибір добрив, призначених для листкового підживлення рослин. Рішення про застосування певного добрива має враховувати такі критерії: добра розчинність препарату у воді, присутність інших елементів, біодоступність до рослин та ціна в конвертації на чистий елемент. На практиці передбачається, що при застосуванні добрив відмінної якості, рекомендована доза найчастіше знаходиться у межах 50-100% потреб у живленні. Як і у випадку з іншими рослинами, листкове підживлення цукрових буряків доцільно проводити розчином, який складається з декількох компонентів. До мікроелементних добрив, наприклад, як і до сечовини, додається сульфат гептагідрат.

Таке компоноване добриво певною мірою захищає рослини від агресивного впливу сечовини. Виміряні компоненти, наприклад, сечовина та магній, також можна застосовувати разом. Варто при цьому пам’ятати, що чим більше компонентів знаходиться у суміші, тим нижчою повинна бути їх концентрація у робочій рідині.

Підсумки

Для забезпечення повноцінного росту та розвитку рослин мікроелементи такою ж мірою важливі, як і макроелементи. Фахово (головне – своєчасно) проведена процедура позакореневого підживлення мікродобривами позитивно впливає на динамічний розвиток рослин та забезпечує хороший врожай коренеплодів і очікуваний вихід цукру.


3847