Квадратно-гніздовий посів та інші інноваційні рішення посіву цукрових буряків

 

Посівна є однією із основних технологічних операцій при ви­рощуванні сільськогосподарських культур. Головне завдання при сівбі полягає в оптимальному розміщенні в ґрунті насіння з метою створення найкращих умов для росту та роз­витку рослин та отримання в кінцевому результаті максимального врожаю.

Способи сівби залежать від біологічних особливостей культур (різні культури неоднаково вибагливі до родючості ґрунту, тепла, освітленості, зволоженості, тощо). Однією з основних вимог до способів сівби є створення оптимальної густоти рослин у посівах, що забезпечує найбільш інтенсивне наростання асиміляційної листкової поверхні — основного фактора врожайності.

Говорячи про посів цукрових буряків, варто приділити особливу увагу рівномірності глибини посіву, розподілу насіння, а також диференційованим нормам висіву.

Рівномірність глибини посіву

Восени дуже важливо добитися рівності поля. Адже, чим рівніша поверхня поля з осені, тим легше його потім обробляти весною, тим мілкіше можна працювати передпосівним культиватором та простіше отримати перед посівне ложе, яке не буде розрихленим або дуже мілким. На початку осені гребнистість поверхні поля повинна перевищувати 10 см.

У випадку зими зі слабкими морозами краще використовувати важкий каток, який одночасно буде вирівнювати площу та робити її зворотне ущільнення, інакше всю зиму будуть лежати грудки, які весною доведеться розбивати дисковою бороною.

Гребнистість поверхні поля також можна регулювати шириною захвату плуга, тобто краще добавити один корпус до плуга, якщо його тягне, але не розширювати його, якщо трактор зможе тягти цей плуг.

Багато виробників сівалок пропагують використання кукурудзяних або соняшникових сівалок із важкими секціями замість бурякових, але, враховуючи середню вагу однієї секції приблизно 130-170 кг, виникає дуже сильне ущільнення стінок борозни, в результаті чого відбувається зализування ґрунту, особливо під час раннього початку посівної, коли в землі є достатній запас вологи, що потім значно ускладнює проростання та розвиток цукрових буряків.

Рівномірність глибини посіву впиває на однаковість розвитку коренеплодів, що напряму впливає на якість збирання врожаю.

Відомо, що сучасні сівалки цукрових буряків, у тому числі сівалки Monopill, оснащені електроприводом дозаторів або висівних апаратів, які можуть автоматично вимикати секції, в результаті чого заощаджується насіння, тобто відсутній пересів + всі коренеплоди будуть зібрані комбайном, оптимізується площа живлення буряків, витримується норма висіву рослин на квадратний метр, а також відсутнє взаємне затінення рослин, що напряму впливає на цукристість буряків.

Квадратно-гніздовий метод посіву буряків

Основна ідея квадратно-гніздового посіву буряків — досягти максимально оптимального розподілу буряків на квадратному метрі та по всій площі поля.

Для цього використовуються спеціальні датчики або система, яка називається GEOSEED, що встановлюється на усі сівалки Monopill та дозволяє синхронізувати укладку насіння між секціями просапної сівалки по ширині машини квадратно-гніздовим чи трикутно-гніздовим зміщенням.

Система GEOSEED може встановлюватися не тільки на бурякові сівалки, а й на сівалки Optima, які можуть сіяти різні види інших сільськогосподарських культур.

Існує два типи GEOSEED: перший синхронізує висів насіння по ширині сівалки, інший вид синхронізує укладку насіння по всьому полю, тобто ті, хто займається органічним землеробством, можуть культивувати поперечний напрямок посіву.

Поперечний спосіб посіву не підходить для цукрових буряків, так як при такому способу посіву міжряддя не перевищує 16-20 см, а міжряддя цукрових буряків, як правило, складає 45 см.

А от баштанні культури або на півдні України, де по вологозабезпеченості на 1 м2 можна сіяти лише чотири рослини соняшника, на квадраті 50х50 можна здійснювати міжрядну обробку як уздовж, так і в поперек, завдяки чому можна досить ефективно заощадити на гербіцидах. Для цього необхідна GPS система.

Переваги трикутно-гніздового посіву буряків

У польових умовах трикутно-гніздовий метод посіву цукрових буряків показав наступні переваги:

Максимальна оптимізація площі живлення, тобто на кожен квадратний метр вноситься однакова кількість добрив та витримується рівномірна норма висіву насіння. Інтенсивне поглинання усіх важливих для цукрового буряка живильних елементів починається із розвитком 10-го листка на рослині.

Відсутність взаємного затінення рослин, що стає помітним під час розростання гички буряка. Чим менше листя буряка затіняється, тим більше сонячної енергії може поглинути, ефективніше відбувається процес фотосинтезу, що позитивно впливає на збільшення цукристості коренеплодів.

Швидке змикання рядків — це природний метод боротьби з бур’янами, адже чим швидше відбудеться змикання рядків, тим краще буде притуплюватися розвиток бур’янів. Ступінь засміченості міжряддя має значний вплив на втрати врожайності.

Підвищення швидкості збиральної техніки/навантаження на копач. Плавний розподіл навантаження на копачі при трикутній розстановці насіння — 10% потрібної потужності.

Менше налипання ґрунту під час збирання, так як рівномірний розподіл коренеплодів знижує ступінь його налипання.

Завдяки рівному розміру коренеплодів значно знижуються втрати при збиранні:

  • Відсутність дрібних буряків;
  • Рівний зріз бадилля, гички;
  • Простіше налаштування комбайна;
  • Відсутність перекриття економить насіння і дозволяє зібрати весь урожай з поля.

Диференціювання норми висіву

Норму висіву доцільно варіювати в залежності від вологозабезпечення ділянок поля:

Волога Рослин на 1 м2 Потенціал урожайності
300-350 л/м2 7 шт. 50 т/га
350-400 л/м2 8 шт. 60 т/га
400-450 л/м2 8-10 шт. 80 т/га
450-500 л/м2 10-12 шт. 100 т/га

Джерело: NU Agrar

  • Оптимальна норма висіву + коригування потреби в добривах = підвищення ефективності!

За матеріалами виступу Максима Боднара, продакт-менеджера Kverneland Group International GmbH (Україна), на тему «Квадратно-гніздовий висів та інші новітні рішення посіву цукрових буряків» під час Секції «Технологія вирощування цукрових буряків» у ході Третього міжнародного конгресу виробників та переробників цукрових буряків «Sugar World 2019» (м. Бровари, 27 лютого).


1220