Ефективна продуктивність господарства — результат насичення сівозміни буряками

 

(За матеріалами журналу «Цукровий бізнес»», №3 (5), серпень 2018 р.).

У плановому господарстві ніколи не слід відокремлювати такі поняття, як спосіб обробітку ґрунту та оптимальне чергування сільськогосподарських культур. Обґрунтована агротехнічною доцільністю та природними умовами послідовність рослин є надзвичайно важливою у контексті подальшої врожайності та ефективності господарства у цілому. Однак, нещодавно існували квоти на виробництво цукрових буряків, і для багатьох фермерів, які бажали б започаткувати бізнес з виробництва буряків, можливості були вкрай обмежені.

Довгоочікуване скасування квоти на цукор і встановленого ліміту на його виробництво в Євросоюзі – гарний шанс на збільшення виробництва цукрових буряків, а також певні можливості для тих фермерів, які мають намір наситити сівозміни на своїх полях цим коренеплодом. Беручи до уваги факт постійно зростаючого попиту на цукор, буряководам все ж таки вдалося скористатися цією можливістю, про що свідчать підсумки вегетаційного сезону 2017 року.

Включення цукрових буряків до сівозміни є суттєвим чинником, який гарантує фермерам фіксований прогнозований дохід та впливає на ряд процесів, які відбуваються у господарстві при виробництві рослинної та тваринної продукції.

Негативні наслідки однорідної сівозміни

Зниження загальної продуктивності сівозміни та порушення її структури часто пов’язано з практикою запровадження певних спрощень у сільськогосподарському виробництві. Таке звуження сівозміни часто опирається на зосередженості виробників на вирощуванні тільки вигідних у комерційному сенсі рослин у рамках даного сезону.

У процесі виробництва сільськогосподарського продукту застосування вузьких сівозмін та монокультур однозначно призводить до негативних фізико-хімічних та біологічних змін ґрунту, зменшення у ньому частки гумусу, появи ознак ерозії. З’являється таке небажане явище, як порушення утримання води у ґрунті (здатність води до акумулювання). Спостерігається помітне виснаження ґрунтових ресурсів, значно послаблюється здатність рослин до засвоєння поживних речовин.

Однорідна сівозміна (зі значною часткою зернових) призводить до погіршення гігієни поля. Додавання у ґрунт подрібненої соломи, яка є добрим середовищем для розвитку ґрунтових патогенів, також сприяє посиленню захворюваності плантації. У цих умовах шкідники набувають стійкості до застосовуваних препаратів захисту рослин. Підвищена стійкість до активної речовини гербіцидів збільшує проблеми забур’янення плантацій. Однозначно, все це виснажує і збіднює ґрунт. Саме такий нерадісний пейзаж іноді можна спостерігати на багатьох ділянках сільської місцевості.

Переваги включення цукрових буряків до сівозміни

На кожній плантації можна отримати якісну та стабільну сівозміну шляхом ретельного дотримання науково-обґрунтованого багаторічного циклу сівозмін, при цьому використовуючи ґрунт цілеспрямовано та систематично. Все це значною мірою сприятиме окультуренню плантації. Оптимальне чергування сільськогосподарських культур поряд із відповідною агротехнікою стабілізує урожайність культивованих рослин. Водночас слід пам’ятати, що на показник якості виробничої ділянки впливає не лише рослина-попередник, але також і попередник рослини-попередника.

До позитивних ефектів, які створює цукровий буряк у сівозміні, варто зарахувати наступне: забезпечення родючого, повною мірою насиченого макро- та мікроелементами ґрунту, який, своєю чергою, створює оптимальні умови для вирощування не лише цукрових буряків високої врожайності, але й рослин-наступників. Щоб отримати певну результативність при вирощуванні цукрових буряків, слід постійно контролювати кислотну реакцію ґрунту pH, регулярно дбати про розпушування ґрунту, його насичення поживними мікроелементами, стежити за рівнем водно-повітряного балансу, а також захищати його від шкідників і забур’яненості.

У буряківництві щораз частіше застосовують сидерати, які сприятливо впливають на структуру ґрунту, зв’язують азот, постачають поживні речовини, виявляють фітосанітарну дію, оберігають ґрунт від ерозії. Окрім того, протягом майже цілого року сидерати утримують значну частину ґрунтової поверхні під рослинним покровом, що вберігає її від пересихання. Рослини міжрядь дуже швидко сходять і затінюють своїм листям ґрунт, що сприяє збереженню вологи у ґрунті та всього біорізноманіття навколишнього середовища.

Не менш важливе значення для якісних характеристик ґрунту має подрібнена та розкидана по можливості найбільш рівномірно по всій поверхні поля бурякова гичка. Після оранки таке листя швидко мінералізується і стає джерелом багатьох цінних поживних речовин для культивованих рослин.

Існує безліч агротехнічних методів вирощування цукрових буряків. Серед них є і такі, які застосовуються у посушливий період, коли ґрунт особливо потерпає від нестачі вологи. Реальність сьогодення у тому, що управління водними ресурсами є щораз більш непередбачуваним. Отож, слід завчасно подбати про стан водного балансу у ґрунті.

У багатьох випадках там, де раніше не вирощувались буряки, є реальна можливість отримати їх високу врожайність. На таких ділянках ґрунт зазвичай насичений поживними елементами, крім того, в ньому майже повністю відсутні спори грибкових хвороб та шкідники.

І ще один важливий аргумент – сировинні підрозділи цукрозаводів особливу увагу та зацікавленість спрямовують на пошуки передових агроінноваційних технологій, впровадження та використання техніко-технологічних рішень у галузі захисту рослин.

Твердження про те, що рівень активізації новітніх технологій у будь-якому господарстві визначає його рівень конкурентоспроможності, є абсолютно безапеляційним. Постійна співпраця з науковцями, проведення тренінгів для персоналу сировинних відділень цукрозаводів, тематичні конференції, організація зустрічей виробників для обміну досвідом, виїзди на поля дають реальний доступ до ознайомлення із сучасними інноваційними технологіями.

Виробник цукру як надійний бізнес-партнер

Договір про закупівлю буряків – це гарантія не лише добре організованої доставки коренеплодів до місця їх переробки, але й відповідної оплати за сировину. З огляду на те, що на ринку цукру складно передбачити розвиток подій, все більшого поширення набуває практика, при якій виробники цукру пропонують фермерам-буряководам певні угоди з фіксованими цінами за сировину або з ціною, яка визначається у залежності від ціни реалізованого цукру. Такі угоди можуть укладатися на рік чи на декілька років поспіль.

Довіра до ділового партнера підкреслюється можливістю повного та постійного доступу виробників цукрових буряків до результатів, отриманих під час відвантаження сировини. У разі виникнення «нештатної ситуації», фермери мають можливість втрутитися і з’ясувати всі незрозумілі моменти.

Підтримка для фермерів-початківців

Якщо фермер має бажання розпочати свою справу у галузі буряківництва, але не набув достатнього досвіду співпраці з цукровим заводом, йому не завадило б ознайомитись з усіма перевагами, які виробник цукру пропонує за вирощену сировину.

Кожен фермер, а особливо початківець у цій справі, отримує від сировинного відділу цукрового заводу реальну підтримку у вигляді угоди, яка вступає в силу з моменту роз’яснення всіх умов, обов’язкових для обох сторін, які вказані у цій угоді.

Згідно умов такої угоди, виробник цукру надає позику виробнику буряків для закупівлі останнім нових, перевірених сортів буряків, якісних засобів захисту рослин та добрив. У тісній співпраці з заводом фермери також мають можливість скористатися послугами з обробітку ґрунту та посіву.

Виробник цукру гарантує фермерам організацію транспортування коренеплодів до місця їх переробки. Завдяки повній співпраці двох сторін доставка сировини відбувається досить ефективно. Окрім того, в угоді чітко прописано дату та вид оплати за доставлену сировину.

Для фермерів-початківців легкість доступу до побічних продуктів (пульпи, кальцієвих добрив) може стати ще одним додатковим аргументом на користь того, щоб розпочати власну справу.

Переконання у доцільності прийнятого рішення

Включення цукрових буряків до сівозміни не лише підвищує продуктивність урожаю, але й стабілізує бюджет, дозволяє рівномірно розподілити фінансове навантаження, більше того, сприяє чіткішому плануванню агрозаходів, дозволяє оптимально організувати розподіл праці, знижує ризик невдалих посівів (у випадку малої диверсифікації виробництва).

Ну, і насамкінець – для багатьох фермерів належність до закритої групи виробників цукрових буряків може стати предметом гордощів і потішити їхні амбіції. Варто нагадати і про те, що виробники цукрових буряків мають право на отримання субсидій за програмою агроекології.

Постійний контроль фермерів за всім процесом виробництва цукрових буряків відповідно до правил збалансованого вирощування, з одного боку, та належна турбота виробників цукру про створення якісного продукту харчування, з іншого боку – тісно пов’язані з процесом регулярного ознайомлення з правилами та обмеженнями, які впроваджуються у міру потреби. На цій же основі створюються нові процедури по забезпеченню відповідної вартості сировини та нормативні акти, які контролюють якість виготовленої продукції. Це все працює на конкурентоспроможність цукрових буряків.

Більше біопалива першого покоління

Незважаючи на спроби Європейської комісії скоротити виробництво біопалива з сільськогосподарських культур, держави Східної Європи (члени ЄС – Чехія, Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія) наполегливо протидіють цьому, активно захищаючи свої позиції, стверджуючи, що скорочення виробництва біопалива з сільськогосподарських рослин може негативно вплинути на клімат, у цілому, та на постачання кормів, зокрема.

На їх думку, слід не лише продовжувати виробництво біопалива першого покоління, але й розширювати його. Збільшити, наприклад, виробництво того ж таки біоетанолу та біодизельного палива. До речі, просування біопалива другого покоління так і не викликало помітного ефекту.

Висновки

Слід наголосити на тому, що включення цукрових буряків до сівозміни однозначно збільшує економічну стабільність фермерського господарства та створює реальні умови для повного використання всіх його ресурсів. Скасування обмеження на виробництво цукру дає шанс не лише виробникам цукрових буряків, але й тим фермерам, які хотіли б збагатити сівозміну буряками.


1564