Якісні характеристики та зберігання цурових буряків на полі

 

(За матеріалами журналу «Цукровий бізнес»», №3 (5), серпень 2018 р.).

Якісний цукор не можна виробити без якісної сировини. Для того щоб цукрова промисловість розвивалась, Україна змушена виробляти якісний цукор, який буде конкурентоспроможним та матиме закордонний ринок збуту.

Цукровиробники та буряковиробники вже давно сидять в одному човні та намагаються рухатись у тому самому напрямку.

Вони роблять одну справу і результат залежить від того, наскільки якісно вони виконують свою роботу.

Так що ж таке технологічна якість цукрових буряків з погляду переробників, а саме з погляду технологів цукрового виробництва?

Технологічна якість сировини – це комплекс її фізичних, хімічних та біологічних властивостей, які зумовлюють здатність її до зберігання та переробки.

Отже, технологічна якість цукрових буряків ділиться на три складові. Це:

 • Фізичні властивості сировини: забрудненість сировини (у тому числі зеленою масою), механічне пошкодження коренеплодів, підв’яленість, підмороженість, дуплистість, ураженість коренеплодів хворобами (у тому числі кореневими гнилями) та шкідниками.
 • Хімічні властивості сировини: цукристість сировини (дигестія), вміст сухих речовин, вміст основних мелясоутворювачів (калію, натрію та α-амінного азоту), вміст редукуючих речовин, вміст золи.
 • Біологічні властивості сировини: технологічна та фізіологічна зрілість коренеплодів.

Фізичні властивості всі агрономи добре знають, їх можна побачити візуально, оцінити на погляд і зробити висновки.

Хімічні та біологічні властивості – їх не видно – це все те, що знаходиться всередині коренеплоду, і що неможливо візуально оцінити, а лише за допомогою якогось контролю або лабораторних аналізів.

Олена Лупєкіна

Заступник директора з сировини Яреськівського цукрового заводу

1993 р. — закінчила Київську сільськогосподарську академію, спеціальність — агроном із захисту рослин.

1999-2001 р. — агрохімік сировинного відділу «Яреськівського цукрового заводу».

З 2001 р. — заступник директора з сировини «Яреськівського цукрового заводу».

Цукровому заводу необхідно мати такі буряки, сік яких по можливості був би без сторонніх домішків, які заважають вилученню цукру (Таблиця 1).

Варто детальніше зупинитися на двох основних технологічних показниках якості цукрових буряків – МБ-фактор та доброякісність, або чистота нормального бурякового соку.

МБ-фактор простими словами означає, що цукор із цукрових буряків у кінцевому результаті залишається на цукровому заводі у двох ємностях: з однієї сторони – це цукор у мішку, тобто товарний, який можна продати; з іншої сторони – все, що не змогли вилучити у мішок, потрапляє у бак із мелясою. І чим більша кількість цукру потрапить у бак із мелясою, тим менше цукру потрапить у мішок і тим менш продуктивна робота заводу.

Так, є декілька речовин, чи елементів, які заважають вилученню цукру у мішок. Це так звані мелясоутворюючі компоненти – калій, натрій та α-амінний азот.

Якщо на калій та магній агроному впливати важко, то вміст α-амінного азоту в цукрових буряках залежить напряму від того, в які строки і в якій кількості застосовуються азотні добрива при вирощуванні буряків. І на це агроном, звичайно, може впливати.

Доброякісність, чистота нормального бурякового соку – це також хімічна константа, за допомогою якої одразу буде відомо, чи вилучить технолог із сировини якісний цукор, який зможе потім компанія продати за кордон, чи завод виробить цукор, який годиться лише для вторпереробки або на інші види продукції.

Основні показники технологічної якості цукросировини

МБ-фактор – критерій технологічної стиглості буряка, який показує скільки меляси буде отримано на 100 кг виробленого цукру.

Втрати цукру в мелясі /ВНИИСП/ = 0,0498 х К + 0,0878 х Na + 0,2345 х a- N + 1,407

Доброякісність (чистота) нормального бурякового соку, %

Якість сировини поділяється за такими показниками:
 • Технічно зріла
 • Середньої якості
 • Технічно незріла

Оцінку зрілості проводить лабораторія. Після того як буде проведена оцінка якості, то грамотна сировинна лабораторія допоможе господарству спланувати графік викопування цукрових буряків у строках. Тому що технічна зрілість цукрових буряків досягається або гібридним підбором буряків, або системою вирощування, або застосуванням мінеральних добрив, або іншими агротехнічними заходами, які господарство застосовує при вирощуванні цукрових буряків.

Таблиця 1. Вимоги до якості цукрових буряків
Якісні характеристики сировини Показники якісної сировини Показники сировини, яку зазвичай здають на завод
Загальна забрудненість (33), % 5,0-6,0 10,0-15,0
Масова частка зеленої маси, % 0,1-0,5 1,0-3,0
Масова частка коренеплодів із значними механічними пошкодженнями, % 8,0-10,0 20,0-25,0
Коренеплоди загнилі (гнила маса), % 0,0 1,0-1,5
Цукристість, % 17,5-18,5 16,0-16,5
Вміст альфаамінного азоту, ммоль/100 г 1,5-1,8 2,0-3,5
Вміст редукувальних речовин, % 0,03-0,05 0,07-0,10
МБ-фактор 25-30 30-40
Доброякісність:
буряка (%)
нормального бурякового соку (%)

75 і вище
90,0-91,5

67-73
86,5-89
Таблиця 2. Показники якості сировини
Якість сировини МБ-фактор Доброякісність нормального бурякового соку
Технічно зріла Менше 30 91,6 та вище
Середньої якості 31-40 88,7-91,5
Технічно незріла Понад 40 88,6 та нижче
Як можна забезпечити завод сировиною належної якості?
 • Оснащувати сировинні лабораторії сучасним обладнанням для аналізу якості сировини
 • Проводити суцільне передзбиральне обстеження площ цукрових буряків
 • Продовжувати строки копання сировини в бурякосійних господарствах
 • Проводити підбір гібридів
 • Якісно збирати та продумано організовувати зберігання цукрових буряків

Отже, перші два пункти відносяться безпосередньо до заводу. Детальніше зупинимося на останніх трьох пунктах – це якраз те, чим може агроном допомогти заводу. Сьогодні тенденція бурякосіючих та бурякопереробних підприємств така, що вони починають брати приклад із європейських країн, де зберігання викопаної сировини переноситься з кагатного поля на поле бурякосіючого господарства. Якщо господарство продовжить час викопування цукрових буряків, то зможете забезпечити вищу якість сировини, що потрапить на завод на переробку.

Таблиця 3. Аналіз гібридів цукрових буряків (Яреськівський цукрозавод, 2017 р.)
Назва гібриду Компанія Урожайність, ц/га Цукристість, % ДБ соку, % МБ-фактор Розрах. вихід цукру, % Вихід цукру з 1 га, ц
Айтана КВС 516,3 17,43 88,97 29 14,67 75,8
Акація КВС 514,1 18,62 90,27 25 15,97 82,1
Бонефіта КВС 518,6 17,91 89,19 31 14,94 77,5
Борута Сингента 438,3 17,82 88,8 29 15,01 65,8
Ліберо Штрубе 493,2 16,29 88,56 29 13,69 67,5
Пітбуль СЕС 482,2 17,55 89,57 27 14,89 71,8
Предатор СЕС 481,7 18,11 89,93 26 15,43 74,3
Скорпіон СЕС 421,3 19,04 90,42 24 16,43 69,2
Федеріка СЕС 431,6 18,43 90,14 25 15,79 68,2

Пані Олена Лупєкіна провела підбір гібридів цукрових буряків. Результати наведено в Таблиці 3. Аналіз проводився на основі поставленої на Яреськівський цукровий завод сировини на переробку у 2017 році.

На першому місці опинився гібрид Акація (КВС) по всіх технологічних і врожайних характеристиках, і в тому числі по виходу цукру з гектара. На другому та третьому місцях розмістились гібриди компанії Сесвандерхаве – це Предатор і Федеріка. По сумі показників вони подобаються сировинникам цукрового заводу найбільше.

Зберігання цукрових буряків на полях

Цукровий буряк – це жива субстанція, яка дихає, живе своїм власним життям. Причому вона це робить як у період вегетації, так і після викопування. Тому після того як сировину викопали, її якість покращитись вже не зможе. Сировина «апріорі» після викопування тільки погіршується, тому що стартує комплекс фізіологічних процесів (показано на Схемі 1), у результаті яких цукрові буряки втрачають свою початкову якість.

Але наскільки швидко буде втрачатись якість цукрових буряків залежить від того, як правильно організовано зберігання і викопування – збиральна кампанія цукрових буряків.

На Рис. 1 і на Рис. 2 показано у порівнянні цукрові буряки, які викопані та закагатовані на полі з великим вмістом зеленої маси, і поряд ці самі буряки у тому самому кагаті, але через три тижні після зберігання. Тут вже розпочався процес проростання гички, а проростання гички – це завжди втрата цукристості та маси цукрових буряків.

Кожен відсоток зеленої маси забирає 0,3% цукру у заводу. Тобто, 3% вмісту зеленої маси в тих буряках, які здаються на завод – це вже майже на відсоток менший вихід цукру на заводі.

Дуплисті цукрові буряки бурякосіюче господарство отримує тоді, коли або неправильно використовувались мінеральні добрива, або перестаралися з поливом (якщо буряки вирощувалися на поливних площах). Переважно  – це неправильне мінеральне живлення. Такі буряки також дуже проблемні для заводу і створюють значні прикрощі при переробці. Уражені гниллю коренеплоди при вегетації – це також дуже велика проблема: як їх відсортувати, що з ними робити і як далі їх переробляти?

Дія морозу на буряки

Навіть якщо буряки були прекрасно вирощені, з хорошою врожайністю, з гарними показниками, чисто викопані, складені правильно в кагати на краю поля – мороз може звести нанівець усі зусилля. Дія морозу -5 – -6 °С може перевести цю прекрасну сировину у буряки, які практично неможливо переробити. От якби ці буряки замерзли і не відтавали, то була б прекрасна для переробки сировина. А через постійні природні катаклізми (примерзло-відтало, примерзло-відтало), через тиждень розпочинається суцільний розвиток бактеріальної гнилі, а бактеріоз при переробці цукрових буряків – це те з чим неймовірно важко боротися на прийомних станціях, і що спричиняє дуже велике бактеріальне зараження на заводі.

Як може бурякосіюче господарство впливати на якість кагатування?

Є кілька способів. Один із них – спеціальна техніка, за якою майбутнє при польовому кагатуванні. Наприклад, причіп від американської компанії Beet Cart на гусеничному резиновому ходу.

Це прекрасна техніка, яка може навіть у дощову погоду підвезти буряки до краю поля, за півтори хвилини бункер вагою 20 т очищується, перевантажується і складається кагат, який своїми розміром, висотою і шириною ідеально підходить під будь-який навантажувач.

Утеплення кагатів

Можна застосовувати плівку, можна застосовувати укриття соломою. Солома навіть краще, тому що хороший її шар оберігає буряки від замерзання при -6 °С.

Сьогодні кагатування переноситься на поля, і якщо ці кагати будуть правильно складені, як показано на Рис. 7 і Рис. 8, то такі кагати можна вивантажувати і в грудні, і навіть в січні.


6223