ВАТ «Новоіванівський цукровий завод»

 

Новоіванівський цукровий завод

Адреса потужностей: вул. Перемоги, 123, п/в Коломак-2, Коломацький район, Харківська область, 63102.

Новоіванівський цукровий завод один із найстаріших цукрових заводів у Харківській області. Його будівництво було розпочате весною 1900 року. Завод був спроектований для переробки 1000 дванадцятипудових берківців буряків на добу. 31 серпня 1901 він розпочав роботу. Виробнича потужність заводу була невеликою. В перший рік виробили 39 пудів цукру.

Із появою нових технологій переробки цукрових буряків вони з’являлися і на цукровому заводі. В 1980 році було реконструйовано турбозал, жомову яму, кагатне поле, греблю, встановлено нові центрифуги, впроваджено трьох продуктову схему уварювання утфелів.

У травні 1999 року цукрозавод стає ВАТ «Новоіванівський цукровий завод». У товаристві працюють 360 чоловік. За останні роки збільшено обсяги заготівлі  цукросировини, покращено техніко-економічні показники.

На заводі впроваджено багато заходів з технічного оновлення підприємства: встановлено дифузійну установку похилого типу з станцією глибокого пресування жому , замінено підігрівачі соку перед випарюванням на швидкісні, проведено реконструкцію теплової схеми , модернізовано станцію дефекосатурації з автоматизацією та ін.

У 2013 році у виробництво були вкладені інвестиції в капітальний ремонт на загальну суму 3,5 млн. гривень. Реконструйовано вузол обліку газу, проведено часткову заміну насосного парку та придбано станцію фільтрації клеровки, замінено станцію фугування цукру І та ІІІ продуктів, встановлено горизонтальний переддефекатор з прогресивним нарощуванням лужності, що дало можливість збільшити виробничу потужність та якість готового продукту.

На сьогодні потужність заводу становить 2600 тонн/добу. На ньому виробляється цукор квоти «А», меляса, жом та вапно.

У 2016 році розпочато реконструкцію станції фільтрування соку І сатурації із наступним знецукренням фільтраційного осаду,  заміну станції фугування ІІ продукту із встановленням центрифуг європейського виробника ,  поетапну реконструкцію теплової схеми.