Beginning of sugar-refining season 2020/2021 (updated)

 

Sugar-refining season 2020/2021 MY officially started on September, 5, 2020.

 1. September 5 — «Radekhivskyi Sugar» LLC (Radekhiv Production)
 2. September 10 — «Tsukoragroprom» LLC, Yaresky Sugar Refinery
 3. September 12 — «Chervonskyi Tsukrovyk» PE
 4. September 15 — «Starokostiantynivcukor» LLC
 5. September 16 — «Radekhivskyi Sugar» LLC (Khorostkiv Production)
 6. September 19 — «Tsukoragroprom» LLC, Zhdanivka Sugar Refinery
 7. September 19 — «Gorodyshche-Pustovarivsk Sugar Refinery» PC
 8. September 20 — «Yuzepho-Mykolaiv Agroindustrial Company» LLC
 9. September 20 — «Salyvonkivskyi Sugar Refinery» PC
 10. September 23 — «Lynovytsk «Krasnyi» Sugar Refinery» PC
 11. September 23 — «Shepetivka Sugar» LLC
 12. September 25 — «Gnidava Sugar Refinery» LLC
 13. September 26 — «Radekhivskyi Sugar» LLC (Chortkiv Production)
 14. September 26 — «Shamraivskyi Sugar Refinery» LLC
 15. September 27 — «Teophipolskyi Sugar» LLC
 16. October 3 — «Panda» LLC («Selyshche Sugar Refinery» OJSC)
 17. October 6 — «Lannivskyi Sugar Refinery» PE
 18. October 10 — «Novoorzhytsky Sugar Refinery» LLC
 19. October 10 — «Pervukhinskyi Sugar Refinery» PJSC
 20. October 10 — «Illinetsky Tsykrovy Zavod» LLC
 21. October 10 — «Oleksandriiskyi Sugar Refinery» LLC
 22. October 11 — «Zoria Podillia» Foods Company» LLC (Gaisin Sugar Refinery)
 23. October 11 — Sugar Refinery «Cygnet-Center» LLC 
 24. October 13 — «Agricultural Complex «Zelena Dolyna» LLC (Tomashpil Sugar Refinery)
 25. October 13 — «Narkevychy Sugar Refinery» LLC
 26. October 14 — «Kraevid» LLC (Zgurivsk Sugar Refinery)
 27. October 15 — «Podillia Foods Company» PJSC (Kryzhopil Sugar Refinery)
 28. October 16 — «Tsukoragroprom» LLC, Globyno Sugar Refinery
 29. October 21 — «Novomyrgorodskyi Sugar» LLC (Kapitanivskyi Sugar Refinery)
 30. October 28 — «Pryzma-14» LLC (Kashperivka Sugar Refinery)

As of January 12, 1021,1 thousand tonnes of sugar are produced and 7,70 million tonnes of sugar beet are processed.


2905